Wikia


Video Documentaire

Landmachtdagen 200801:13

Landmachtdagen 2008


Helaas nog geen video van het 101 geniebataljon beschikbaar. Dit is een video van de landmachtdagen 2008.


broninformatieEdit
101 Genie Bataljon

101 Geniebataljon
101brig
Carrière
Eenheid: 101 Geniebataljon
Land: Nederland
Macht: Koninklijke Landmacht
Wapen: Genie
Rol: Ondersteunende Eenheid
Actief: Heden
Grootte: Bataljon
Kazerne:
Afkorting: 101 Genbat
Eervolle vermeldingen:
Motto:101 geniebataljon is een genie-eenheid van de Koninklijke Landmacht. Ze heeft een aantal taken zoals het detecteren en bestrijden van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) besmettingen, het uitvoeren van constructiewerkzaamheden en het bouwen van bruggen.

Het bataljon bouwt de compounds voor eenheden van de landmacht, luchtmacht en mariniers die voor langere tijd ingezet worden in het buitenland. De bouw omvat de complete infrastructuur (wegen, gebouwen, bruggen) en alle nutsvoorzieningen (zoals elektra en water). 101 geniebataljon wordt ook wel de “aannemer van defensie” genoemd.[1]

101 geniebataljon bestaat uit een Stafstafverzorgingscompagnie; 101 NBC verdedigingscompagnie; 102,103 en 104 Constructiecompagnieën en 105 Brugcompagnie. Het bataljon is gelegerd op de Prinses Margrietkazerne in Wezep en bestaat uit circa 800 militairen. Normaal gesproken behoort het bataljon bij 101 Gevechtssteun Brigade, maar het kan ook opereren onder bevel van 77 Geniebrigade, indien deze gemobiliseerd wordt voor operationele inzet door het 1ste Duits/Nederlandse legerkorps.

101 NBC VerdedigingscompagnieEdit

101 NBC-verdedigingscompagnie bestaat uit een staf/logistiek peloton, drie NBC-ontsmettingspelotons en een NBC-verkennings- en detectiepeloton.[2].

  • Het staf/logistieke peloton zorgt voor bevoorrading van de compagnie met voedsel, water en munitie, kleding, brandstof etc. Ook de administratie en de staf van de compagnie behoren tot dit peloton.
  • Elk van de 3 ontsmettingspelotons bestaat uit 2 groepen die elk in circa een half uur een ontsmettingsstraat kunnen inrichten. Besmette personen en voertuigen die in aanraking zijn geweest met een chemische vervuiling worden in een onsmettingsstraat (“wasstraat”) schoongespoten. Bij oefeningen wordt hiervoor een soort behangplaksel vermengd met kalk gebruikt, bij echte besmettingen wordt een oplossing van tien procent xyleen gebruikt om de besmetting te immuniseren. Strijdmiddelen die in voertuigen gekomen worden behandeld met zogenaamd decofog[3].
  • Het Verkennings- en Detectiepeloton is uitgerust met zesmaal een Fuchs-NBC. Dankzij een overdruksysteem kunnen vanuit het voertuig bodem-, lucht- en watermonsters worden genomen. Apparatuur aan boord kan direct luchtmonsters analyseren op de aanwezigheid van één of meer van de 30.000 stoffen uit een database. Stralingsmeters kunnen radioactiviteit meten. Het voertuig is niet uitgerust voor het detecteren van biologische strijdmiddelen (bacteriën, toxinen, virussen), hiervoor zal het monsters moeten verzamelen die daarna in een laboratorium moeten worden geanalyseerd. Daarnaast verzamelt het voertuig lokale meteorologische gegevens (zoals bodemtemperatuur, windrichting, luchtvochtigheid) om voorspellingen te kunnen doen over NBC-gevarengebieden. Alle gegevens kunnen digitaal worden verstuurd naar NBC specialisten die ze evalueren en commandanten kunnen adviseren. Het voertuig kan routes verkennen met een snelheid van 30 km per uur. De Fuchs-NBC kan gedurende langere tijd in achter de voorste linies en/of in met chemische wapens besmet gebied operen. In radioactief besmette gebieden kan de Fuchs-NBC slechts gedurende korte tijd opereren.

De compagnie kan worden ingezet in oorlogsgebieden waar CBRN-wapens zijn ingezet, maar kan ook worden ingezet bij de bestrijding van incidenten waarbij al dan niet moedwillig stoffen zijn verspreid die hetzelfde effect hebben als CBRN-wapens. Bij ongelukken valt te denken aan verspreiding van gevaarlijke stoffen door verkeersongevallen, incidenten in een (petro)chemische industrie of een ongeluk met een kerncentrale. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn industriële gassen zoals blauwzuur, chloorgas, fosgeen en allerlei soorten zeer giftige insecticiden. Een voorbeeld van een dergelijk incident in vredestijd is de ontsnapping van acryl-nitril uit een lekkende treinwagon op het station van Amersfoort op 20 augustus 2002. Moedwillige verspreiding staat veelal gelijk aan terrorisme, hierbij valt te denken aan een aanslag met een chemisch wapen of een zogenaamde vuile bom. Het in kaart brengen van risico's en vervuilingen waarmee de militair in vredestijd én in missiegebieden in contact kan komen zou eveneens een opdracht voor 101 NBC verdedigingscompagnie kunnen zijn.

105 BrugcompagnieEdit

105 Brugcompagnie is de bruggenbouwspecialist van de landmacht. In totaal bestaat de eenheid uit circa 145 militairen (pontonniers). 105 Brugcompagnie beschikt over drie vouwbrugpelotons die elk beschikken over 70 meter vouwbrug. In totaal kan dus een rivier worden overgestoken die maximaal 210 meter breed is. Over de vouwbrug kunnen dan 150 á 200 voertuigen per uur oversteken.

Een vouwbrug bestaat uit delen die vervoerd worden op een vrachtauto. Na te water laten klappen ze open en vormen een brugdeel. Deze delen kunnen aan elkaar worden gekoppeld en middels een duwboot op hun plaats worden gebracht en gehouden. De complete brugslag neemt over de maximale lengte van 210m neemt circa 2 uur in beslag.

In het verleden is de eenheid operationeel ingezet bij de watersnood in Mozambique in 1995 en later in Kosovo. Civiele inzet is zowel gepland als ongepland. Voorbeelden van geplande inzet in Nederland zijn de tijdelijke bruggen bij jaarlijkse evenementen als de Vierdaagse van Nijmegen en de Rode Kruis Bloesemtocht.

Ongeplande inzet, oftewel civiele bijstand, werd ingeroepen na een storm in de nacht van 31 oktober op 1 november 2006. Hierbij raakten bij het Friese Marrum circa 100 paarden ingesloten door het hoge water. Bij de reddingsoperaties werd eveneens de hulp ingeroepen van 105 brugcompagnie. Het plan was om met behulp van een pontonbrug de paarden in groepjes van 10 naar de vaste wal te brengen. Echter, na het luwen van de storm daalde het water zodanig dat op 2 november de reddingspogingen van de genie gestaakt zijn, omdat het water niet meer diep genoeg was voor het plaatsen van de pontons. Later zijn behulp van lokpaarden en daarop ruiters de overlevende dieren naar het vaste land begeleid.[4]

Een ander voorbeeld van civiele bijstand is de assistentie bij het herstellen van de stroomvoorziening in de Bommelerwaard en een groot deel van de Tielerwaard op 13 december 2007. Het gebied zat zonder stroom nadat een Apache helikopter van de Koninklijke Luchtmacht tijdens een trainingsvlucht op woensdagavond daarvoor tegen een hoogspanningsmast was gevlogen. De getroffen hoogspanningsmast was moeilijk te bereiken door zeer hoog staand water. Een peloton van 105 brugcompagnie heeft daarom in het stroomgebied van de Waal bij Heesselt een ponton tegen de voet van de hoogspanningsmast gelegd. Een varend ponton heeft daarna de monteurs en materieel van netbeheerder Continuon naar het kunstmatige eiland vervoerd.[5]

Er zijn plannen om 105 Brugcompagnie van de Prinses Margrietkazerne in Wezep te verhuizen naar de Pontonniersschool te Hedel. De compagnie kan dan gebruik maken van het oefenterrein bij het Engelsche Gat ten noorden van 's-Hertogenbosch. Of dit gebeurt is een financiële kwestie.
Citefout: De tag <ref> bestaat, maar de tag <references/> is niet aangetroffen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.