Wikia


Het 13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard is onderdeel van de 11 Air Mobile Brigade en zet de tradities voort van het voormalig Regiment Stoottroepen. Een militair van de stoottroepen wordt Stoter genoemd.

Ontstaan en geschiedenis
Het jongste regiment van de Koninklijke Landmacht, het Regiment Stoottroepen, werd opgericht op 21 september 1944 in Eindhoven in opdracht van Z.K.H. Prins Bernhard. De wortels van het regiment liggen in de verzetsorganisaties zoals Nederland die kende tijdens de Tweede Wereldoorlog. Z.K.H. Prins Bernhard gaf verzetsleider Peter Borghouts opdracht, uit leden van het voormalige verzet, met name uit de Landelijke Knokploegen (LKP) een militaire eenheid te formeren: de Stoottroepen.

Niet of nauwelijks opgeleid, met 'geleende' of buitge-maakte wapens, slecht gekleed, vaak op een slof en een schoen of op klompen vochten de 'Stoters-van-het-Eerste-Uur' zij aan zij met de geallieerden zuid van de grote rivieren met als doel de rest van Nederland mee te bevrijden. De Engelsen en Amerikanen keken nog al raar aan tegen dit uit de grond gestampte legertje. Maar wat de Stoters aan opleiding, kleding en bewapening tekort kwamen werd door hun idealisme en hun veel geroemde inzet goed gemaakt. Helaas eist zoiets zijn tol: tussen september '44 en 5 mei '45 sneuvelden meer dan honderd Stoottroepers.

Na mei '45 werden de Stoottroepen opgenomen in de organisatie van de Koninklijke Landmacht. Uit hen werden vier bataljons Oorlogsvrijwilligers gevormd die als eersten naar het voormalig Nederlands-Indië werden uitgezonden, later gevolgd door vijf bataljons dienstplichtige Stoters.

Eind 1957 werd 41 Infanteriebataljon Stoottroepen opgericht en in Ermelo gelegerd. In de loop der jaren is het infanteriebataljon omgevormd tot een Pantser-infanteriebataljon (Painfbat). In 1962 werd het als 41 Infanteriebataljon Stoottroepen naar Nieuw Guinea uitgezonden.

In 1994 werd 41 Pantserinfanteriebataljon opgeheven onder gelijktijdige oprichting van 13 Infanterie Bataljon Stoot-troepen en 11 Mortiercompagnie Stoottroepen. Beide eenheden behoren tot de Luchtmobiele Brigade en zijn gelegerd in de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Beide eenheden zijn recent onder VN-vlag ingezet in Bosnië.

Na mei '45, tijdens de acties in voormalig Nederlands Indië, Nieuw Guinea en in Bosnië, zijn nog vele Stoottroepers gesneuveld. Ieder jaar op de tweede zondag in oktober worden zij te Beneden-Leeuwen op sobere maar indrukwekkende wijze herdacht, waarbij ieder van de 374 gesneuvelde Stoottroepers bij naam wordt genoemd. Door H.M. de Koningin Beatrix werd op 31 augustus 1982 (de verjaardag van de Moeder van Het Verzet, H.M. Koningin Wilhelmina, en tevens de dag van Het Verzet) het verzetsherdenkingskruis aan het Vaandel van het Regiment gehecht.

Alle voormalige eenheden van de Stoottroepen die in de ruim zestig jaar zijn ingezet, vormen hechte reünieverbanden en komen jaarlijks bijeen. Daarbij worden de ervaringen opnieuw beleefd, nagepraat over de gezamenlijke ellende, de gesneuvelde makkers, maar ook over de vele momenten van vreugde en de ondervonden kameraadschap.


Deelname Operaties

1962 Nederlands Nieuw-Guinea (41 Infbat)

1995 Duchtbat 3 te Bosnie

2000 SFOR 7 te Bosnie

2002 ISAF 3 en ISAF 4 te Afghanistan

2004 SFIR 4 te Irak

2007 ISAF BG 3 en ISAF BG 4 te AfghanistanAd blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki