Wikia


1900 - 1999 Edit

 • 1939 - Medio februari besluit de Nederlandse ministerraad tot oprichting van Kamp Westerbork die de massale vluchtelingenstroom van Duitse joden moet opvangen.
 • 1939 - Duitse verordening over de inzet van de vrouwelijke arbeidskrachten in het landbouwbedrijf en de huishouding.
 • 1940 - De Duitse Kriegsmarine maakt bekend dat zij Britse koopvaardijschepen als oorlogsschepen zal beschouwen.
 • 1940 - De Britse regering biedt aan elk neutraal schip te konvooieren ongeacht de bestemming.
 • 1941 - Voor de Nederlandse Joodse studenten wordt de numerus clausus ingesteld wat inhoudt dat slechts een beperkt aantal (joodse) studenten tot een studie aan de universiteit wordt toegelaten.
 • 1941 - De Belgische goudvoorraad wordt vanuit Dakar via Marseille naar Berlijn gebracht.
 • 1942 - Japanse troepen landen op de Zuidoost kust van Sumatra nabij de monding van de rivier de Musi.
 • 1942 - Singapore geeft zich over aan de Japanners; 60.000 á 70.000 Britse soldaten worden krijgsgevangen gemaakt.
 • 1943 - De Sovjets veroveren Kharkov (Charkow).
 • 1944 - Hevige geallieerde bombardementen en artilleriebeschietingen op Monte Cassino. Ondermeer de Benedictijnenabdij op de Monte Cassino wordt volledig verwoest.
 • 1945 - Troepen van het 1e Oekraïense front omsingelen Breslau.


2000 - ... Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki