Wikia


1500 - 1599 Edit


1900 - 1999 Edit

  • 1941 - Het Koninkrijk Joegoslavië wordt door de bezetters opgeheven.
  • 1942 - De Britse troepen in Birma vernietigen de olievelden van Yenangyaung en trekken zich onder Japanse druk terug.
  • 1944 - Met aanvallen op Amerikaanse luchtmachtbases in Oost-China start het laatste Japanse offensief in China.
  • 1945 - Hannie Schaft, het meisje met het rode haar, wordt op 24-jarige leeftijd door Duitse soldaten gefusilleerd.
  • 1945 - De Wieringermeerdijk wordt door Duitse militairen op 2 plaatsen opgeblazen.
  • 1945 - De steden Apeldoorn en Harlingen worden bevrijd.

2000 - ... Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki