Wikia


1300 - 1399 Edit

1500 - 1588 Edit

1800 - 1899 Edit

 • 1830 - De opvoering van de opera La muette de Portici van Daniel Auber in de Brusselse Koninklijke Muntschouwburg mondt uit in rellen: Belgische revolutionairen komen in opstand tegen koning Willem I. Deze opstand leidt enkele weken later tot de Belgische onafhankelijkheid.

1900 - 1999 Edit

 • 1914 - WOI: Duitse troepen ondernemen een strafexpeditie tegen de stad Leuven. De stad -inclusief universiteitsbibliotheek- wordt platgebrand en 218 burgers worden vermoord.
 • 1914 - Laatste dag van de De Slag der Grenzen tussen Frankrijk en Duitsland.
 • 1916 - Sam van Musschenbroek wordt geboren in Gemert. Van Musschenbroek was een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • 1939 - Groot-Brittannië en Polen ondertekenen een wederzijds bijstandsverdrag.
 • 1940 - Eerste Britse bombardementen op Berlijn als vergelding voor de aanval op Londen.
 • 1941 - Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie in staat van oorlog met Iran (bezetting).
 • 1942 - De luitenants J.A. de Jong en W. van Daalen worden in Manado onthoofd (zie ook 9 augustus).
 • 1943 - De benoeming van lord Mountbatten tot Supreme Allied Commander in Zuid-Oost-Azie wordt bekend gemaakt.
 • 1943 - Na herovering van de haven van Bairoko op New Georgia door US troepen, is de strijd op dit eiland ten gunste van de USA beslist.
 • 1944 - WOII: Generaal von Choltitz geeft zich over. Parijs wordt bevrijd door de geallieerden.
 • 1944 - Roemenië verklaart Duitsland de oorlog
 • 1945 - Soldaat John Birch wordt op 27-jarige leeftijd het eerste slachtoffer van de Koude Oorlog.
 • 1960 - Bij Koninklijk Besluit worden de Transmissietroepen van de Belgische Krijgsmacht een onafhankelijk wapen.
 • 1990 - Voor het eerst keurt de VN-Veiligheidsraad unaniem een resolutie goed waarbij het wordt gewettigd om militaire middelen in te zetten om het handelsembargo tegen Irak te doen naleven.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki