Wikia


1800 - 1899 Edit

  • 1894 - Rudolf Hess wordt geboren in de Egyptische stad Alexandrië. Hess was een Duits nationaal-socialistisch politicus en een van de naaste medewerkers van Adolf Hitler.


1900 - 1999 Edit

  • 1923 - Fred Ormskerk wordt geboren in de Surinaamse stad Nickerie. Ormskerk was een Surinaams militair die ondermeer vocht in Indonesië en Korea.
  • 1937 - Het Spaanse stadje Guernica wordt door Duitse bombardementen vrijwel van de kaart geveegd.
  • 1940 - Duitse troepen breken door het Geallieerde front bij de Noorse stad Roros.
  • 1940 - De Belgische premier Hubert Pierlot biedt het ontslag van de regering aan de koning aan, welke geweigerd wordt vanwege de gespannen internationale toestand.
  • 1943 - De Sovjet-Unie verbreekt haar relaties met de Poolse regering. Dit naar aanleiding van een verzoek van de Poolse regering in ballingschap aan het Rode Kruis om een onderzoek in te stellen naar de massamoord te Katyn.
  • 1945 - Bremen valt in geallieerde handen.


2000 - ... Edit

-2006 - Yuval Ne'eman overlijdt op 80-jarige leeftijd. Ne'eman was een Israëlische militair

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki