Wikia


Het 43 mechbrig voluit gemechaniseerde brigade is hoofdzakelijk gelegerd in de Johannes Postkazerne in Havelte, deze kazerne is in 1965 in gebruik genomen door de kl. Toen heette het 43mechbrig nog 43 pantserinfanterie brigade en viel onder het commando van 1 nederlands legerkorps. De Johannes Postkazerne is vernoemd naar de verzetsstrijder Johannes Post, deze man was ten tijde van de 2e wereldoorlog een verzetstrijder die een aantal acties op zijn naam heeft staan o.a overvallen op voedselbon kantoren, hij was voor de 1e keer in 1942 opgepakt door de gestapo. Maar wist in 1943 te ontsnappen, in 1944 was hij weer opgepakt en daarna doodgeschoten in de duinen. In noord holland. 43 painfbat was eerst grotendeels gelegerd in de Johan van der kornputkazerne in Steenwijk, deze kazerne is een aantal jaren geleden afgestoten, alleen het kaarten magazijn van de kl ligt er nog.

Moderne BrigadeEdit

Het moderne 43 Mechbrig is grotendeels gelegerd op de JPK in Havelte, maar er zijn ook enkele eenheden gelegerd in andere kazernes. De brigade bestaat in vredestijd uit ongeveer 3.500 mannen en vrouwen en in oorlogstijd uit 5.000 mannen en vrouwen. Tevens heeft de brigade* ongeveer 400 wielvoertuigen en 200 rupsvoertuigen in gebruik. waaronder de Leopard 2A6, YPR-765 en PzH 2000, maar ook de DAF YA-4442 en Daf YBZ 3300, Mercedes 5kN en Mercedes 7.5kN behoren tot de uitrusting. Verder heeft de brigade zijn eigen bergingstanks, ambulances en genie voertuigen. Enkele eenheden van 43 Mechbrig worden elders gelegerd: de artillerie in `t Harde en 45 Painfbat in Ermelo, dit ivm gebrek aan legeringsmogelijkheden in Havelte. De eenheden op de Johannes Postkazerne zijn

42 tankbataljon Edit

42 Tankbataljon: deze eenheid is opgebouwd uit 2 eskadrons Leopard 2A6 tanks, elk met 14 tanks. Het staf, staf en verzorgingseskadron met de YPR-765, dit eskadron heeft een eigen verbindingseenheid (C2Ostgroep) en een verkenningspeleton FENNEK. Alle eskadrons beschikken in de eskadronsstaf over een gewondenafvoergroep met 2 YPR gwt'en.

43 Stafstafcompagnie Edit

43 stafstafcompagnie: deze eenheid ondersteunt de brigade commandant bij zijn bevelvoering over de brigade, en is opgebouwd uit een stafwachtpeleton (voor de bewaking van de staf), een verzorgingspeleton en een verbindingspeleton.

44 pantserinfanterie bataljon Edit

44 painfbat: Dit is één van de twee infanteriebataljons van de brigade en is opgebouwd uit 3 pantserinfanterie compagniën (painfcie) ), elke cie heeft 5 pelotons waarvan 3 infanteriepelotons met elk 4x cv-9035 pri uitgerust met het 35mm bushmaster kanon. (pri= pantser rups infanterie) en 1x ATpeloton met 4 FENNEK antitankvoertuigen . In het compagniesstafpeloton is een mortiergroep met 3x mortier 81mm op FENNEK aanwezig. Hier is ook de (mortier)waarnemersgroep van de compagnie geplaatst. Als men nagaat dat per cv-9035 pri een groep van 8 infanteristen wordt vervoerd. En deze groep is uitgerust met een groepswapen (minimi) en diemaco c7's als persoonlijk wapen, maar ook licht pantser doorboorend wapen van het type at-4(84MM GRANAAT)plus een pantserfaust (Antitank wapen)bij zich heeft plus nog het 35mm kanon van de cv-9035 als ondersteuning. kortom een zwaarbewapende groep. Verder maakt nog een verkenningspeloton met 8x FENNEK deel uit van de SSV-compagnie.

elke infanterie com heeft ook nog een staf peloton die heeft 2 keer cv-90 9035 co bak en 2 ypr gwt en een leopard 1 berging /ypr 765 bdr (toolset)nog een aantal wielvoertuigen ter onsteuning

in de toekomst worden de ypr gwt en bdr vervangen door de boxter).

43 pantergenie compagnieEdit

43 pantsergeniecie: Deze cie* maakt onderdeel uit van 11 pantsergeniebataljon dat is gelegerd op de prinses Margrietkazerne in Wezep en is uitgerust met zowel wielvoertuigen als rupsvoertuigen, enkele van deze rupsvoertuigen zijn de biber (bruglegger) op leopard 1 onderstel, leopard 1 genietanks deze tanks zijn uitgerust met een dozerblad, grondboor of een laadschop. ook ypr 765 prgn's* zijn in gebruik (pantserrups genie). voor zoer ik gezien en geteld heb zijn er minimaal 2 brugleggers en een 2 tal genietanks op het jpk aanwezig maar dit weet ik niet zeker. verder zijn er een grote verscheidenheid aan wielvoertuigen beschikbaar voor de genie. hieronder valt ook de werklust (shovel), championgrader , kiepwagens en 10 tonners enzv. In vredestijd bestaat 43 pantsergeniecie uit 2 peletons pantsergenievoertuigen (ypr) en een aantal leopards. een ciestaf en een logistiek peleton.

43 bevoorradingscompagnie Edit

OPGEHEVEN !

43 bevocie*: Dit is de supermarkt van de brigade en is uitgerust met een grote verscheidenheid aan voertuigen, waaronder de ygz 2300 (10 tonner), yal 4442 (4 tonner) trekker opleggers voor munitie en brandstof en

andere spullen die nodig zijn voor de brigade om te kunne vechten. Van munitie tot brandstof, van water tot kleren alles wordt door de bevo verzorgt, de munitie en brandstof ed worden onderverdeeld in klassen, bv klasse 1 is levensmiddelen, klasse 3 brandstof olie en smeermiddelen (bos) en klasse 5 is munitie, deze munitie kan varieren van een patroon voor de diemaco tot een granaat voor de leopard 2a6. DEZE EENHEID IS 4 JAAR GELEDEN OPGEHEVEN (2009). De brigade wordt in een nieuw defensiesysteem via z.g. "fysieke distributie" bevoorraad vanuit het Operationeel OndersteuningsCommando Landmacht (OOCL).

43 herstel compagnie Edit

43 herstelcie: Deze cie is de garage van de brigade en verzorgt het onderhoud aan de voertuigen hetzij op de kazerne hetzij in het veld. de cie heeft hier een grote verscheidenheid aan voertuigen voor beschikbaar, van mb 10kn tot zware berging wagens van het type ybz 3300. SINDS 2009 HEBBEN 43 HERTEL TBV 44 EN 45 PAINFBAT GEEN YBZ BERGING MEER MAAR EEN LEOPARD 1 BERGINGS TANK

43 geneeskundigecompagnie Edit

43 Geneeskundige Compagnie is verantwoordelijk voor de geneeskundige zorg binnen 43 Gemechaniseerde Brigade. De compagnie bestaat uit 4 geneeskundige pelotons welke een binding hebben met de manoeuvre bataljons van de brigade(44 Painfbat, 45 Painfbat en 42 Tkbat, red.)en de afdeling (14 Afdva) De geneeskundige pelotons beschikken over role 1 geneeskundige installaties (Role 1 MTF / hulppost) en gewondenvervoermiddelen (ziekenauto's). Op de Role 1 MTF wordt role 1 geneeskundige zorg geleverd, wat inhoudt dat er wordt voorzien in eerstelijns gezondheidszorg, gespecialiseerde eerste hulp door zelfstandig optredende AMV (algemeen militair verpleegkundige) dan wel AMA (algemeen militair arts) of MHA (militair huisarts), triage, resuscitatie en stabilisatie. Naast het routine ziekenrapport kunnen ook basale arbeidsgerelateerde en HPG adviezen aan commandanten worden verstrekt. In voorkomend geval kan de role 1 worden uitgebreid met beperkte laboratorium- en verpleegcapaciteit, basale tandheelkundige zorg (pijnbehandeling en noodingrepen) en initiële geestelijke gezondheidszorg. Naast de 4 geneeskundige pelotons heeft de compagnie ook de beschikking over een staf, een logistiek peloton welke verantwoordelijk is voor de bevoorrading en ondersteuning van de compagnie en gezondheidscentra welke eerstelijns gezondheidszorg bieden op verschillende kazernes.

43 brigadeverkenningseskadron Edit

Dit eskadron verzorgt, anno 2009, de verkenning in de diepte voor de brigade, zodat de commandant weet wat er op de flanken en in de diepte gebeurt, als hij dit niet weet is de commandant in principe blind. Het eskadron bestaat uit een eskadronstaf, 3 verkenningspelotons, een antitankpeloton en een logistiekpeloton. De verkenningspelotons en het antitankpeloton zijn uitgerust met het moderne FENNEK verkenningsvoertuig. Het AT-pel is daarnaast uitgerust met het moderne GILL anti-tank systeem.


14 afdeling veldartillerie Edit

14 afdva*: 14 afdeling veldartillerie is gelegerd op de Tonnetkazerne in T'harde en bestaat uit 2 vuurmondbattrijen (vanaf 2007 3 vuurmondbattrijen) met elk 6 stukken geschut m-109, deze voertuigen worden vervangen door de pzh-2000. de eenheid is opgebouwd uit een 2-tal vuurmondbatterijen, een staf en een verzorgingsbatterij.

12 pantserluchtafweer batterijEdit

Deze batterij bestaat niet meer als zodanig. De batterij is na verplaatsing naar de vliegbasis de Peel opgeheven. De staf is gebruikt om binnen het CoLua een Opleidings- en Trainingsbatterij op te richten.

12 paluabt*: 12 pantserluchtafweer bataljon is (was) uitgerust met de prtl (pantserrups tegen luchdoelen), maar deze voertuigen zijn afgestoten door de kl en worden vervangen door waarschijnlijk het adsams systeem. Dit is een raketsysteem voor de korte tot middellange afstand. De noren hebben dit systeem ook in gebruik en waarschijnlijk kan de nederlandse regering in ruil voor een 30-tal fenneks een aantal systemen goedkoper krijgen. De luchtafweer van de kl wordt vanaf 2007 geconcentreerd op de oude vliegbasis de Peel, samen met de ggw van de klu. Momenteel staat deze eenheid nog gelegerd in Ede, maar deze kazernes worden vanaf 2006/2007 afgestoten. Aanvulling 2009: 43 Mechbrig heeft GEEN ORGANIEKE luchtverdediging meer. Als C-43 Mechbrig het nodig vindt dat zijn eenheid beschermd moet worden tegen luchtdoelen dan krijgt hij na overleg met de hogere commandant 11 of 13(of delen ervan) Luchtverdedigingsbatterij onder bevel voor zijn luchtnabijbeveiliging. 11 en 13 Luchtverdedigingsbatterijen bestaan in 2009 elk uit: Staf, 1 of 2 pelotons met Stinger-FENNEK, 1 of 2 pelotons Stinger-mobiel Mercedes platform (alle pelotons hebben 6 afvuurinrichtingen) en 1 peloton NASAMS. Het NASAMS peloton heeft 3 afvuurinrichtingen op containers, welke via het SCANIA wissellaadsysteem.

11 pantsergeniebataljonEdit

11 pagnbat: 11 pantsergeniebataljon is op 43 pantsergeniecie na gelegerd op de prinses Margrietkazerne in Wezep en bestaat uit 3 pantsergeniecie's. die op dezeldfe manier zijn georganiseers als 43 pagncie.

45 Panterinfanterie BataljonEdit

45 painfbat: Dit is de infanterie van de brigade en is opgebouwd uit 3 pantserinfanterie compagnieen (painfcie) ), elke cie heeft 5 pelotons waarvan 3 pelotons met elk 4x cv-9035 pri uitgerust met het 35mm bushmaster kanon. (pri= pantser rups infanterie) en 1x AT peloton met 4 FENNEK antitankvoertuigen . In het compagniesstafpeloton is een mortiergroep met 3x mortier 81mm op FENNEK aanwezig. Hier is ook de (mortier)waarnemersgroep van de compagnie geplaatst. Als men nagaat dat per cv-9035 pri een groep van 8 infanteristen wordt vervoerd. En deze groep is uitgerust met een groepswapen (minimi) en diemaco c7's als persoonlijk wapen, maar ook licht pantser doorboorend wapen van het type at-4(84MM GRANAAT)plus een pantserfaust (Antitank wapen)bij zich heeft plus nog het 35mm kanon van de cv-9035 als ondersteuning. kortom een zwaarbewapende groep. Verder maakt nog een verkenningspeloton met 8x FENNEK deel uit van de SSV-compagnie.

elke infanterie com heeft ook nog een staf peloton die heeft 2 keer cv-90 9035 co bak en 2 ypr gwt en een leopard 1 berging /ypr 765 bdr (toolset)nog een aantal wielvoertuigen ter onsteuning

in de toekomst worden de ypr gwt en bdr vervangen door de boxter

Tevens is er in Havelte (naast de JPK) een kazerne (brigade) van de Koninklijke Marechaussee gevestigd, met ernaast een gebouw voor de staf van 43 Mechbrig.

opleidingen Edit

De opleiding van de soldaten bestemd voor het 43 mechbrig vind plaats in Assen op de Johan willem friso kazerne. Hier is tevens een bataljon van 11 luchmobiel gelegerd. Een opleiding tot soldaat duurt 6 maanden voor de gemechaniseerde brigades, 4 mnd algemene militaire opleiding en een aantal weken of maanden (afhankelijk van de functie) functieopleiding. Voor de commando's duurt een opleiding 1 tot 1,5 jaar maar dit weet ik niet zeker. Bij de gemechaniseerde brigades tekent men voor minimaal 2,5 jaar en als men wil kan diegene bijteken met een jaar tot maximaal 8 jaar, of beroeps onbepaalde tijd worden, maar dit is maar voor weinigen weggelegd. Bij de commando's tekent men voor minstens 4,5 jaar.

Artikel geschreven door:Edit

Mano de Jong

Updates Edit

Friso Schaap

albert vrijborg

linksEdit

http://militairevoertuigen.punt.nl http://defensieweb.nl

http://www.yp408.nl

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki