Wikia


1800 - 1899 Edit

 • 1862 - De Slag bij Shiloh wordt de bloedigste veldslag uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.


1900 - 1999 Edit

 • 1920 - Franse troepen bezetten het Duitse Ruhrgebied.
 • 1929 - Bob Denard wordt geboren in Bordeaux. Denard was een Frans militair, geheime dienstmedewerker en huurlingenleider.
 • 1940 - Inscheping van het Britse expeditiekorps voor Noorwegen. Britse mijnenleggers varen uit. Duitse marine eenheden stomen op naar Denemarken en Noorwegen.
 • 1940 - Finland en de Sovjetunie knopen weer politieke betrekkingen aan.
 • 1941 - De Nederlandse hulpmijnenveger Hr. Ms. Maria R. Ommering raakt, tijdens een veegactie in Milford Haven beschadigd door een exploderende mijn.
 • 1942 - Het Nederlands Interkerkelijk overleg schrijft een gezamenlijke brief aan Seyss-Inquart over het optreden van de SD.
 • 1942 - In Nederland wordt de Hauptabteilung Soziale Verwaltung (ressorterend onder de Generalkommisssar für Finanz und Wirtschaft) aan de Generalkommissar zur besonderen Verwendung, Fritz Schmidt, ondergeschikt gemaakt.
 • 1943 - Het Britse 8e leger en het 2e US-korps maken contact met elkaar in Tunesië.
 • 1943 - Claus von Stauffenberg wordt door geallieerde jachtbommenwerpers onder vuur genomen, hij verliest daarbij zijn linkeroog, rechterhand en twee vingers van zijn linkerhand. Von Stauffenberg wordt later bekend als de man achter de aanslag op Hitler op 20 juli 1944.
 • 1945 - Aanvang van Operatie Amherst. In de driehoek Groningen - Coevorden - Zwolle worden worden 46 groepjes Franse parachutisten afgeworpen om de opmars van de Canadezen voor te bereiden.


2000 - ... Edit

 • 2003 - In de Irakoorlog bereiken de Amerikanen het centrum van Bagdad.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki