Wikia


De term ambidexter komt van het latijnse ambos, "beide" en dexter, "rechts" wat tweehandigheid betekent. Ambidexter is dus het fenomeen dat iemand zowel links- als rechtshandig is. Een ambidexter voorwerp is iets dat zowel door linkshandige als rechtshandige persoonen te gebruiken is.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki