Wikia


Antimilitarisme betekent letterlijk tegen militarisme, het gekant zijn tegen een overdreven militair vertoon.

Hoewel vaak verkeerd gebruikt betekent "antimilitarisme" niet hetzelfde als "anti-militair". Anti-militair wil immers zeggen dat men tegen het bestaan van een krijgsmacht is. Antimilitarisme betekent ook niet hetzelfde als pacifisme, het verschil is dat het antimilitarisme, alleen tegen het het militarisme is en in principe niet tegen geweld.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki