Wikia


Astrolite is een krachtig explosief, ontworpen in de jaren '60 door Gerald Hust voor de Atlas Powder Compagny. Door vele amateurs wordt het ten onrechte betiteld als de krachtigste conventionele springstof ooit. Deze misvatting kon ontstaan doordat men de grote detonatiesnelheid van 8600 m/s ook aanzag als de effectieve brisantiekracht.

Het is een vloeibaar explosief met twee varianten:

  • Astrolite G
  • Astrolite A

Astrolite GEdit

Astrolite G is een mengeling van de oxiderende stof ammoniumnitraat en de giftige stof hydrazine in de gewichtsverhouding twee tegen één.

Astrolite AEdit

Astrolite A is een versie met toegevoegd aluminiumpoeder, dat tot een snelle en hevige verbranding aanzet. Ondanks de lagere detonatiesnelheid van 7600 m/s is de brisante werking sterk verhoogd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki