Wikia


Een azide is een chemische verbinding die het azide-ion N3- bevat.

Aziden kunnen als zouten beschouwd worden van het zuur waterstofazide. Hun oplosbaarheid in water lijkt op die van de halogeniden. Er zijn aziden bekend van een aantal metalen. De verbindingen ontleden bij verhitting. Sommige zijn zelfs explosief en detoneren, zoals Pb(N3)2, Hg(N3)2 en TlN3. De ontleding van alkalimetaalaziden geschiedt minder heftig en leidt tot het vrijkomen van de elementen, behalve in het geval van lithium, omdat dat gemakkelijk met stikstof een nitride vormt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki