Wikia


Het Ministerie van Landsverdediging is het ministerie waaronder de Belgische Krijgsmacht of Defensie resorteert. Het is het laatste Belgische ministerie dat nog niet officieel is omgevormd tot een Federale Overheids Dienst of FOD.

Opdracht Edit

De opdrachten die Defensie door de regering toegewezen heeft gekregen kunnen worden onderverdeeld in 5 grote thema's (stuurplan van Defensie):

 • De collectieve verdediging krachtens Artikel V van het Verdrag van Brussel (WEU) en Artikel 5 van het Verdrag van Washington (NAVO)
 • De reactie op crisissen die niet onder de collectieve verdediging vallen
 • De defensiediplomatie
 • De repatriëring van staatsburgers
 • De deelname aan de strijd tegen het terrorisme

Daarnaast voert Defensie twee bijkomende taken uit:

 • Hulp aan de natie
 • Humanitaire hulp

Organisatie Edit

Defensie heeft de laatste jaren een grondige hervorming ondergaan. Sinds 2 januari 2002 werd een eenheidsstructuur geïplementeerd. Deze had als doel de collectieve taken die voorheen door de vier machten afzonderlijk werden uitgevoerd te centraliseren om zo te komen tot een optimalisatie van de middelen en tot een meer efficiënte commandostructuur.

Vaak wordt gedacht dat deze eenheidsstructuur de afschaffing van de machten met zich heeft meegegebracht omdat men tegenwoordig spreekt over componenten. Nochtans is dit niet het geval. De machten worden gevormd door alle personeelsleden van één component, samen met de personeelsleden die hetzelfde uniform dragen, maar behoren tot een stafdepartement. Zo behoren alle militairen van de landcomponent ook tot de landmacht, maar omgekeerd is dit niet noodzakelijk het geval. Een militair die werkzaam is bij het stafdepartement "human resources" kan behoren tot de landmacht, maar hij behoort niet tot de landcomponent.

Defensie is onderverdeeld in 9 departementen (ondersecties onder leiding van een onderstafchef en directoraten-generaal onder leiding van een directeur-generaal):

 • Directoraat Generaal Vorming (DG Fmn)
 • Directoraat Generaal Material Resources (DG MR)
 • Directoraat Generaal Human Resources (DG HR)
 • Directoraat Generaal Budget & Financiën (DG BudFin)
 • Directoraat Generaal Juridische Steun & Bemiddeling (DG JM)
 • Directoraat Generaal Imago & Public Relations (DG IPR)
 • Ondersectie Stategie (ACOS Strat)
 • Ondersectie Inlichtingen en Veiligheid (ACOS IS)
 • Ondersectie Operaties & Training (ACOS Ops&Trg)

Opmerking: de stafdepartementen Welzijn (ACOS WB) en Evaluatie (ACOS Eval) werden eind 2007 samengevoegd tot één cel "WB - Eval - Ctl" onder leiding van een secretaris-generaal en rechtstreeks afhangend van de CHOD.


Onder de ondersectie operaties & training staan de 4 componenten:

Hiernaast kent Defensie nog enkele andere diensten:

Buiten de structuur van Defensie vindt men nog het Militair Huis van de Koning terug.

Leiding Edit

Naast de Koning, die de opperbevelhebber van het leger is, is de Chef Defensie of CHOD de opperste, militaire bevelhebber. Sinds 6 december 2002 vervult Generaal August Van Daele deze functie. Luitenant-Generaal Oger Pochet werd op 1 januari 2007 aangeduid als Vice-Chef van Defensie of VCHOD.

Het Ministerie wordt geleid door de Minister van Landsverdediging. Sinds 21 december 2007 is dat de heer Pieter De Crem (CD&V)

Bronvermelding Edit

 • Stuurplan van Defensie: [[1]]
 • Structuur van Defensie: [[2]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki