Wikia


Het Boekje Pienter is een bekend fenomeen binnen de landmacht: een boekje vol handige tips en tools die te pas en te onpas van pas komen.

Rekruten wordt aangeraden vanaf het begin van hun militaire opleiding alles te noteren wat de alwetende instructeurs aan informatie naar voren brengen. Alle mogelijke onderwerpen - hoe ogenschijnlijk nutteloos ook - kunnen in zo'n boekje op zakformaat aan de orde komen. Het meest praktische zijn de onderwerpen die tijdens oefeningen en uitzendingen nut, belang en meerwaarde hebben.

linksEdit

http://www.boekje-pienter.nl/

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki