Wikia


Logowapenbroeders

De BvW is de oudste en grootste landelijke vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren.

De BvW vindt haar oorsprong in 1925. In dat jaar werd de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis" opgericht. Via fusies en naamsveranderingen in "De Bond van Oud-Strijders" en "Het Veteranen Legioen Nederland" werd in 1986 de naam "Bond van Wapenbroeders" toegekend. De reden voor deze laatste naamswijziging was gelegen in het feit dat de vereniging ook toegankelijk werd voor actief dienende militairen.

De BvW is een democratische vereniging, waarin de leden op de Algemene Ledenvergadering het laatste woord hebben.

De BvW telt 9 gewesten, die op hun beurt uit verschillende afdelingen bestaan. De vereniging heeft in Nederland 47 afdelingen. In Canada heeft de vereniging een vijftal afdelingen. Voorts zijn in een aantal andere landen losse leden van de vereniging woonachtig.

Sinds juni 2000 kunnen ook groepen van personen met een gemeenschappelijke militaire ervaring zich als groep bij de BvW aansluiten. Deze groepen worden identiteitsgroepen genoemd. Elk lid van een identiteitsgroep is lid van de BvW. De identiteitsgroepen bestaan dus naast de gewesten en afdelingen. De eerste identiteitsgroep die zich bij de BvW heeft aangemeld is de Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB), bestaande uit zowel actief dienende militairen als gewezen militairen die bij de Multinational Force & Observers (MFO) in de Sinai of in Israël hebben gediend. De tweede identiteitsgroep is de Identiteitsgroep Vredesmachten (IVM), die medio 2001 als onderdeel van de BvW is opgericht. Van de IVM kunnen alle overige uitgezonden (ex) militairen lid worden.

Kameraadschap, eendracht en saamhorigheid staan hoog in het vaandel van de Bond geschreven. De BvW telt momenteel ca. 5000 leden, afkomstig van alle krijgsmachtdelen.

De BvW is vertegenwoordigd in de Stichting Veteranen Platform, die als spreekbuis fungeert naar de Minister van Defensie, en is aangesloten bij de World Veterans Federation (WVF)

LinksEdit

http://www.bondvanwapenbroeders.nl