Wikia


Een burgeroorlog is een oorlog waarbij de strijdende partijen deel uitmaken van hetzelfde land of rijk. Burgeroorlogen worden vaak uitgevochten om religieuze, etnische of politieke redenen, maar soms is het eenvoudigweg een strijd tussen twee rivaliserende groepen. Doordat in een burgeroorlog de emoties meestal hoog oplopen ontaardt de strijd soms in massamoord of genocide. En ook door de vaak lang aanslepende strijd is de tol aan mensenlevens van de gemiddelde burgeroorlog hoog.

Voorbeelden van bekende burgeroorlogen zijn de Amerikaanse Burgeroorlog, de Russische Burgeroorlog, de Chinese Burgeroorlog en de Spaanse Burgeroorlog. Zie voor een vollediger overzicht Lijst van burgeroorlogen.

Discussie is er over de vraag of sommige oorlogen in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd als burgeroorlogen (bijvoorbeeld over godsdienstkwesties) kunnen worden beschreven.

Tamelijk nieuw en zelfs gewaagd is het idee dat wij in de twintigste eeuw eigenlijk één grote Europese Burgeroorlog gekend hebben, een nieuwe Tachtigjarige Oorlog als het ware.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki