Wikia


Legers komen steeds vaker in actie in bebouwde gebieden, ook de kl richt zich meer en meer op het verstedelijkt gevecht. Tijdens de koude oorlog probeerde de kl verstedelijkte gebieden zoveel mogelijk te mijden, niet alleen omdat het moeilijker vechten is dan in het open terrein, maar ook omdat in steden en dorpen meer burgerslachtoffers en militaire slachtoffers vallen. Bovendien kost het ontzettend veel tijd om een stad of dorp te zuiveren van vijanden.

Het nadeel is dat er sinds een aantal jaar toch meer gevochten moet worden in bebouwde gebieden, kijk maar naar Irak bv, de amerikanen zetten in bebouwde gebieden teams in uitgerust met tanks en infanterie en zelfs helikopters. Nu is de landmacht ook gaan oefenen op gevechten in steden en dorpen, dit wordt ook wel urban warfare genoemd. In 2002 is door defensie een compleet oefendorp gebouwd en geopend in de Marnewaard, dit dorp wordt Marnehuizen genoemd.

Om in verstedelijkte gebieden te opereren heeft de kl zogenaamde combat arms teams gevormd. Deze teams zijn opgebouwd uit infanterie, tanks en pantservoertuigen, ook de genie hoort bij zo'n team. Deze teams zijn opgebouwd uit:

  • 2 leopard 2a6 gevechtstanks
  • 1 ypr 765 pantser rups genie
  • 4 ypr 765 pantser rups infanterie.

Het aantal soldaten is als volgt:

  • 38 pantserinfanteristen
  • 8 cavaleristen
  • 8 genisten

De tanks geven dekking aan de infanterie en de infanterie geeft op zijn beurt weer dekking aan de tanks, het nadeel is dat de tanks hun kanon in de straten niet kunnen gebruiken omdat ze anders de soldaten die vlakbij de tank staan zullen verwonden. De genie ruimt ondertussen obstakels en boobytraps op, terwijl de leopards observeren.

Een aantal jaren geleden kostte het bij wijze van spreken dagen voor een stad of dorp beveiligd was, omdat de infanterie van huis tot huis moest zuiveren en tegenwoordig kunnen doormiddel van de zichtmiddelen van de tanks vijandelijke eenheden snel opgespoord en uitgeschakeld worden.

Artikel geschreven doorEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki