Wikia


Corridor heeft meerdere betekeninssen:

  • een strook land liggend tussen twee (of meerdere) territoria waardoor vervoer van goederen/personen plaatsvindt.
  • een gang in een gebouw


Voorbeeld Edit

Één van de hoofddoelen van operatie Market Garden was om een corridor te verkrijgen van Eindhoven tot Arnhem. Vanuit deze positie zou men daaarna gemakkelijk vóór Kerstmis 1944 het Ruhrgebied in Duitsland kunnen veroveren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki