Wikia


Denazificatie is het bevrijden van een land van nationaal-socialistische instellingen, invloeden, opvattingen of praktijken. Vooral gebruikt met betrekking tot het naoorlogse Duitsland, waar de denazificatiepoging van de geallieerde autoriteiten door politieke zuivering, het aan de kaak stellen van wat de nazi's misdaan hadden en door heropvoeding van de jeugd, zekere zin heeft gehad, maar het nazisme toch niet volledig heeft kunnen uitroeien.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki