Wikia


Een detonator is een hulpmiddel om een op zichzelf stabiel explosief, te laten ontploffen. De detonator wordt verbonden met bijvoorbeeld een lont of een elektriciteitsaansluiting en geplaatst in of direct bij het explosief. De detonator bestaat uit een kleine hoeveelheid zeer gevoelig explosief materiaal zoals loodazide, dat bij een kleine schok of contact met hitte al explodeert. Om de ontploffing voldoende kracht te geven om de hoofdlading te ontsteken kan er nog wat van een tussenspringstof in de detonator worden opgenomen.

Detonators voor civiel gebruik worden meestal elektrisch of door middel van een lont ontstoken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki