Wikia


De Belgische Staatsveiligheid, officieel de Dienst voor de Veiligheid van de Staat, is de afdeling van de Federale Overheidsdienst Justitie, die instaat voor binnenlandse veiligheid. Hij houdt zich vooral bezig met het vergaren van inlichtingen, observeren en begrijpen van fenomenen, om deze daarna door te spelen aan administratieve, politieke of gerechtelijke autoriteiten indien deze een bedreiging vormen. De Veiligheid van de Staat vergaart inlichtingen in de volgende gebieden: ideologisch extremisme, georganiseerde misdaad, islamradicalisme, schadelijke sektarische organisaties, contraspionage, proliferatie, terrorisme en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel. Drugsdelicten behoren niet tot de bevoegdheid van de Sûreté.

Het hoofdkantoor bevindt zich in Brussel, maar er is zijn ook afdelingen in Antwerpen, Bergen, Luik, Charleroi, Hasselt, Brugge en Gent. De sterkte van de dienst wordt op zo'n 400 personen geschat, maar het laatste jaar werden enkele tientallen nieuwe krachten aangetrokken. Toezicht op de Staatsveiligheid wordt uitgeoefend door de Vaste Commissie voor toezicht op de veiligheidsdiensten (Comité I), die afhangt van het Parlement; voorzitter van de Commissie is dhr. Delepierre. Dezelfde commissie houdt ook toezicht op de ADIV, de inlichtingendienst van de Belgische Krijgsmacht.


Hoofden van Staatsveilgheid sinds 1933:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki