Wikia


De Einsatzgruppen waren Duitse bijzondere eenheden die achter de frontlinie in Oost-Europa massa-executies van joden, intellectuelen, communisten en partizanen uitvoerden. De 4 Einsatzgruppen, die samen 3000 man telden, doodden in de winter van 1941-1942 in de Sowjetunie 500.000 joden en het jaar daarop 900.000 joden. Wat betreft de systematische uitroeiing van het naziregime onwelgevallige personen, vormden de Einsatzgruppen de rechtstreekse voorloper van de vernietigingskampen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki