Wikia


Generaal is een hoge, in veel landen de hoogste, militaire rang. In de marine of de zeemacht wordt een officier van dit niveau meestal aangesproken met "admiraal".

"Generaal" is de algemene aanspreektitel voor een opperofficier. De meeste legers kennen vier of vijf types van generaal. In de volksmond wordt vaak het onderscheid tussen hen gemaakt door te spreken over bijvoorbeeld een twee- of een driesterrengeneraal. De meest gebruikte officiële benamingen zijn:

  • Brigadegeneraal: 1 ster of Navo graad OF-6: bevelhebber van een legeronderdeel van het niveau brigade.
  • Generaal-majoor: 2 sterren of Navo graad OF-7: bevelhebber van een legeronderdeel van het niveau divisie.
  • Luitenant-generaal: 3 sterren of Navo graad OF-8: bevelhebber van een legerkorps.
  • Generaal: 4 sterren of Navo graad OF-9: bevelhebber van een leger.

Daarnaast kennen sommige legers, zoals dat van Frankrijk of de Verenigde Staten, nog een "5- sterren" generaal (Navo OF-10). Deze graad wordt echter enkel toegekend in periodes van oorlog en is vaak meer een eervolle titel in plaats van een daadwerkelijke hogere rang. In theorie is een dergelijke generaal bevelhebber van een legergroep.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki