Wikia


Een genist is een militair tewerkgesteld bij de troepen van de genie. Soms wordt ook gesproken over geniesoldaat, pionier, sappeur, geniak. Evengoed vind je als synoniem soms baanbreker of voortrekker. Eigenlijk hebben al deze benamingen met elkaar te maken.

vakrichtingen Edit

Een genist kan behoren tot een bepaalde vakrichting.

Een constructiegenist zal meebouwen aan wegen en infrastructuur. In België wordt gebruik gemaakt van de term communicatiegenie. Communicatiegenie heeft als belangrijkste taken bouwwerken, onderhoud van het wegennet en het onderhoud van vliegvelden. Deze genist is dus een vakman in de bouwsector en helpt mee bij de aanleg van wegen, de oprichting van gebouwen, het maken van sanitaire installaties, met het leggen van daken, het monteren en demonteren van leef- en werkcontainers, … Al deze taken voer je uit onder toezicht van een werfleider. Tevens kan de genist ingezet worden bij rampen zoals bij overstromingen om hulp te bieden aan de burgerbevolking.

Een gevechtsgenist zal, in de ruime betekenis van de uitdrukkingen : de weg vrijbanen voor de eigen troepen door bijvoorbeeld:

 • vijandelijke mijnenvelden op te ruimen,
 • wegen te repareren op de opmarsroute,
 • bruggen te leggen.
 • de weg verhinderen voor de vijandelijke troepen door bijvoorbeeld:
 • mijnenvelden en hindernissen op te werpen,
 • wegen of bruggen te vernielen,
 • antitankgrachten te graven,
 • gevechtsopstellingen te bouwen.

Met andere woorden de gevechtsgenie doet vooral gevechtsondersteuning. Daarnaast zijn er nog specialisaties zoals bijvoorbeeld:

 • CBRN (chemisch, biologisch, radiolofisch en nucleair)
 • gevechtsduiker
 • pontonnier

De genie heeft dus als taken:

 • mobiliteit
 • contra mobiliteit
 • bescherming
 • algemene genietaken

Genie heeft dus hoofdzakelijk een ondersteuningstaak, het zijn de bouwvakkers van defensie. De genie bouwt aan gebouwen, militaire oefenterreinen, wegen , bruggen, stellingen, kantonnementen, …..

Een genist voert door zijn vakkennis en kunnen regelmatig buitenlandse en humanitaire opdrachten uit. De genie wordt dan ingezet voor het bouwen en onderhouden van kampen van eigen troepen, het uitvoeren van humanitaire taken en het openhouden van routes. Ook voor hulp aan de lokale bevolking na een ramp (bijvoorbeeld wederopbouw) of conflict (ontmijning en “mine-awareness”) is de genie paraat.

Een genist komt pas echt goed op stroom als het op improviseren aankomt. Ook dat is vakmanschap.

Een pionier is specifiek belast met:

 • het herkennen van mijnen en valstrikken,
 • opruimen van explosieven,
 • opwerpen of verwijderen van kunstmatige en/of natuurlijke hindernissen

Een 'pontonnier is de traditionele benoeming van een genist die zich heeft gespecialiseerd in het leggen van al dan niet geïmproviseerde bruggen, pontons en vlotten, waarmee militairen het water oversteken.

Een mineur was in het verleden specifiek belast met het graven van mijngangen alsook het ondergraven (mineren) en met springstoffen vernietigen van vijandelijke stellingen. Hedendaags is dit een specialist in het plaatsen en tot ontploffing brengen van allerhande soorten explosieven in het kader van vernielingen en de genist die mijnenvelden aanlegt. De expertise van de mineur is gericht op “breaching- en clearingopdrachten” en op “deminingopdrachten”.

Een sappeur is in de meest traditionele betekenis iemand die gespecialiseerd was in het aanleggen van “sappen”. Een sappe is een aanvals- of naderingsloopgraaf die bij de belegering van een vesting werd gegraven en die bescherming moest bieden aan vijandelijk vuur. Sappeurs ruimden ook hindernissen op (obstakels op de marsroute verwijderen), velden bomen, installeerden bivaks, bouwden kantonnementen, enz…. Sappeur is wellicht afkomstig van het franse woord “sapin” wat den betekent, veel gebruikt bij het sappen. Een sappeur was dus een militair die constructiewerken in directe steun voor het leger uitvoerde, een taak die nu door de genie wordt uitgevoerd. Nu wordt de term soms gebruikt voor bruggenbouwer.

Bij de verschillende landen is de organisatie en indeling van de genietroepen verschillend. Toch zijn de taken en benamingen veelal gelijklopend.


Links België:

Links Nederland:


Patroonheilige Edit

De Heilige Barbara is patroonheilige van :

 • allen die te maken hebben met buskruit (genie, artillerie, kanonniers, mijnbouw, enz.)
 • allen die te maken hebben met gloeiend vuur (brandweer, smeden, enz.)
 • de gevangenen, vanwege haar opsluiting in de toren
 • de bouwkunde, vanwege het derde raam in haar toren
 • de slachtoffers van bliksem, vuur en storm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki