Wikia


Algemene informatieEdit

In dit gedeelte van mijn site ga ik wat dieper in op het ISRAELISCHE leger, het israelische leger staat ook bekend onder de naam IDF, dit staat voor ISRAELI DEFENCE FORCE, de idf is opgericht in 1948. Toen het land Israel werd gesticht in 1948 was al gauw bekend dat het een sterk leger nodig had om zich te verdedigen tegen zijn buren, deze buren waren alerminst blij met Israel als buur. In hun ogen hadden de joden het land van de palestijnen afgepikt, als dit zo is laat ik in het midden. De idf is een sterk en machtig leger, ook al bestaat het eigenlijke leger uit maar 130.000 manschappen, maar het feit waarom het idf toch een tegenstander van formaat is is heel simpel. Het idf kan nl. binnen 48 uur! Met 400.000 mannen en vrouwen uitgebreid worden!! Verder is het idf prima in staat om gebruik te maken van hun eigen technologie en tevens om uitstekende wapens en voertuigen te maken, zoals de MERKAVA gevechtstank.

Merkava gevechtstankEdit

Merkava betekent strijdwagen. De merkava* is een gevechtstank van israelische makelij en kan naast een bemanning van 4 een aantal van 6 tot 8 infanteristen meenemen of zijn munitievoorraad vergroten tot 84 granaten. Het is ook de enige gevechtstank in de wereld die dit kan.Maar ook gebruikt de idf bv buitgemaakt matriaal van russische makelij zoals de T-62, deze voertuigen zijn buitgemaakt tijdens de oorlogen tussen Israel en zijn buren. In 1948 was de eerste oorlog een feit, daarna in 1967 de 6-daagse oorlog en in 1973 de yom-kippoer oorlog. Over 1948 weet ik weinig te vertellen, zodra ik hier meer over weet zal ik dieper ingaan over deze oorlog.

Stukje GeschiedenisEdit

In 1967 wilden Egypte, Syrie en Jordanie, Israel binnenvallen, de israeli's kwamen hier achter en vielen de luchtmacht van de drie landen aan, binnen de eerste dag had de israelische luchtmacht, de vijandelijke luchtmachten van alle 3 de landen uitgeschakeld.Vanaf dat moment hadden de israeli's het overwicht in de lucht en konden zich conentreren op de grondaanallen van de 3 buurlanden, aangezien ze grote verliezen leden en Egypte, Syrie en Jordanie ook begonnen de supermachten (Verenigde Staten en Sovjet Unie) grote aantallen matriaal te verschepen naar deze landen. De Sovjet Unie bevoorraade de arabische landen en de Vs Israel, tot de vn ingreep. Toen de "vrede" geregeld werd had Israel de Sinai van Egypte ingenomen tot aan het Suez kanaal en de Golan hoogte van Syrie veroverd. In 1973 tijdens de joodse feestdagen Yom-kippoer, vielen Egypte en Syrie onverwachts aan, Egypte viel aan over het Suez kanaal en Syrie viel binnen in de Golan hoogte, tevens had Egypte aan het Suez kanaal met behulp van de Sovjet Unie een beschermende gordel sam afweer rakketen opgebouwd, aangezien de israeli's ervan uit gingen dat ze net als in de 6-daagse oorlog de luchtmachten van Syrie en Egypte met gemak konden verslaan, kregen ze gigantisch op hun flikker. Tevens hadden de israeli's er niks van gemerkt dat de egyptenaren bezig waren geweest om een invasie uittevoeren net als van de syriers, tot het te laat was. Israel begon na de eerste aanvallen zo snel mogelijk het leger te mobiliseren en tegenaanvallen te ondernemen. De idf wist nl dat als de egyptenaren de Sinai heroverden en konden doorstoten en de syriers de Golan hoogte terugpakten, de isreali's weinig tot geen kans hadden om zich dan staande te houden. Dat de idf toch heeft gewonnen en de egyptenaren en syriers konden terugslaan heeft hofdzakelijk te maken met het feit dat de israeli's zich  snel aanpasten en gigantisch goede wapens en wapensystemen hadden. In 1982 viel Israel Libanon binnen en is daar gebleven tot 2004. Het idf bestond in 2002 uit 130.000 manschappen. Tot zover de algemene geschiedenis van het idf.


Hoe is het idf opgebouwd:  
Edit

Zoals hier boven al gezegd is bestaat het idf uit 130.000 manschappen in 2002, maar er zijn binnen 48 uur 400.000 mannen en vrouwen extra onder de wapenen te roepen, het israelische leger staat in de wereld bekend als het meest gemechaniseerde leger ter wereld. En  bestond in 2002 uit de volgende eenheden, 3 territoriale en 1 thuisfrontcommando, met 3 operationele korpsen, met in totaal:
<tbody></tbody>
PARAAT:
<tbody></tbody>
3 pantserdivisies
2 divisiehoofdkwartieren voor intifada-bestrijdingseenheden, op de westelijke jordaanoever en de gazastrook
3 regionale infanteriedivisiehoofdkwartieren voor grensverdedigingstroepen
4 gemechaniseerde infanteriebrigades, waaronder 1 parachutistenbataljon
3 artilleriebataljons
 
Deze eenheden zijn aantevullen in oorlogstijd met de volgende eenheden:
 
<tbody></tbody>
RESERVEEENHEDEN:
8 pantserdivisies
1 luchmobiele gemechaniseerde divisie
10 regionale infanteriebrigades
 
Wat voor wapens en wapensystemen heeft het israelische leger eigenlijk:
TANKS:
<tbody></tbody>
NAAM
AANTAL
SOORT VOERTUIG
centurion
800
tank
m48a5
300
tank
m60a1
300
tank
m60a3
600
tank
magach-7
400
tank
ti-62
200
tank
t-62
100
tank
merkava 1-2-3
1.200
tank
TOTAAL TANKS=
3.900
 
 
PANTSERS:
<tbody></tbody>
NAAM
AANTAL
SOORT
m113a1/a2
5.500
pantservoertuig
nagmashot (centurion zonder koepel)
200
pantservoertuig
achzarit, puma en btr-50p
200
pantservoertuig
m2/3 halftracks
4.000
pantservoertuig
ramta, rby, brdm 2 en fuchs
400
pantser verkenningsvoertuigen
TOTAAL PANTSERS=
10.300
 
 
INFANTERIE (mortieren ed.):
<tbody></tbody>
NAAM
AANTAL
SOORT
60mm
5.000
mortieren
81mm
700
mortieren
120mm
530
mortieren
240mm
240
mortieren
82mm b300
800+
?
106mm m40a1 at
250
anti-tank wapens
TOTAAL MORTIEREN=
7.520+
 
 
ARTILLERIE:
<tbody></tbody>
NAAM
AANTAL
SOORT
105mm m101
70
houwitzer
d30 122mm
100
houwitzer
130mm m46
100
houwitzer
155mm soltam m68/71
50
houwitzer
m839p/845p
50
houwitzer
155mm m114a1
50
houwitzer
155mm soltam m46
100
houwitzer
155mm l33
150
houwitzer
155mm m109a1/2
530
houwitzer
175mm m107
140
houwitzer
203mm m110
35
houwitzer
TOTAAL HOUWITZERS=
1.375
 
 
RAKETWERPERS:
<tbody></tbody>
NAAM
AANTAL
SOORT
bm21
50
meervoudige raketwerper
lar160 160mm
50
meervoudige raketwerper
mlrs 227mm
48
meervoudige raketwerper
bm24 240mm
30
meervoudige raketwerper
lar290 290mm
20
meervoudige raketwerper
TOTAAL RAKETWERPERS=
198
 
 
LUCHTAFWEERGESCHUT:
<tbody></tbody>
NAAM
AANTAL
SOORT
zu-23 23mm
150
afweergeschut
l70 40mm
150
afweeergeschut
vulcan tcm20, m163, m167 20mm
850
afweergeschut
zsu23/4 23mm
60
afweergeschut
TOTAAL LUCHTAFWEERGESCHUT=
1.210
 
 
ANTITANKRAKKETEN:
<tbody></tbody>
NAAM
AANTAL
SOORT
tow 2a/b
300
antitank raket
dragon
1.000
antitank raket
at-3 sagger
500
antitank raket
mapats
25
antitank raket
TOTAAL ANTITANKRAKKETEN=
1.825
 
 
LUCHDOEL GESCHUT (RAKET)
<tbody></tbody>
NAAM
AANTAL
SOORT
stinger
250
antiluchdoel raket
redeye
1.000
antiluchtdoel raket
chapparel
48
antiluchtdoel raket
TOTAAL LUCHTDOELGESCHUT (RAKET)=
1.298
 
 
TACTISCHE RAKKETEN
<tbody></tbody>
NAAM
AANTAL
SOORT
lance
20
tactisce raket voor de korte afstand
jericho
10+
tactische raket voor de korte afstand
TOTAAL TACTISCHE RAKKETEN=
30+
 
 
Zoals te zien is in de bovenstaande tabellen, is het idf een zeer gemechaniseerd leger, vooral in vergelijking met bv de kl. Waarom heeft het idf zoveel voertuigen? Om de dood simpele reden dat Israel totaal geen achtergebied heeft waar het leger op kan terugvallen (strategische diepte), hierdoor moet het idf het initiatief zo snel mogelijk overnemen en de aanval naar de vijandelijke gebieden brengen. En hoe kan je dat beter doen dan met een groot aantal tanks, pantsers en artillerie, met natuurlijk ondersteuning van de luchtmacht. Het idf maakt ook veel gebruik van special forces en is in deze type oorlogsvoering een van de leidende landen. Hieronder volgt een opsomming en een kleine beschrijving van de meest bekende special forces van de idf. Maar eerst de organisatie van de divisies en de aantallen voertuigen die bij deze divisies zijn ingedeeld.
 
<tbody></tbody>
Pantserdivisies:
 
 
 
paraat
 
reserve
 
350
merkava of m60a3 tanks
350
350 merkava/ m60/ m48 of centurion tanks
450
m113a1/a2 pantservoertuigen
350
m113 pantservoertuigen
72
155mm m109 gemechaniseerd geschut
72
155mm m109 gemechaniseerd geschut
24
227mm mlrs/ 160mm lar160 raketwerpers
 
 
 
De luchtmobiele divisie heeft geen pantservoertuigen in zijn bezit, maar deze voertuigen worden toegewezen indien dit nodig is. Bij de anti oproer divisies zijn 150 m48/ ti-62, t62 tanks en 200 btr50/ puma of m113 en m3 pantservoertuigen ingedeeld.
 
 De volgende aantallen brigades zijn ingedeeld bij de divisies:
 
<tbody></tbody>
pantserdivisies (paraat) 3
 
2
pantserbrigades
1
artilleriebrigade
1
pantserbrigade (mobilisabel)
1
gemechaniseerde infanteriebrigade (mobilisabel)
 
<tbody></tbody>
pantserdivisies (mobilisabel) 8
 
2-3
pantserbrigades
1
gemechaniseerde brigade
1
artilleriebrigade
 
<tbody></tbody>
luchtmobieledivisie (mobilisabel) 1
 
3
luchtmobiele brigades
 
<tbody></tbody>
anti oproerdivisies 2
 
4
gemechaniseerde brigades
 
De speciale eenheden van de idf:
 
PALSAR-eenheden:
 
De palsar eenheden zijn zeer goed getrainde commando's, die zijn gespecialiseerd in verkenningen achter de vijandelijke linies en zijn ingedeeld bij de infanteriebrigades en pantserbrigades, zodat deze brigades altijd op de hoogte zijn van de best mogelijke informatie.
 
AMAN:
 
Dit is het korps veldinlichtingen en militaire inlichtingendienst van de idf en heeft een reeks speciale eenheden tot zijn beschikking, waaronder unit T'zasam, voor speciale verkenningsmissies in de palestijnse gebieden en unit 504, deze eenheid werft informanten en begeleid ze tevens. Ook heeft de idf een eenheid gestationeerd aan de israelisch egyptische grens genaamd mistaravim dit is een eenheid met israelische soldaten die op arabieren lijken, deze soldaten worden gebruikt voor infiltraties en geheime missies diep in Egypte. Een opvallend feit is dat deze soldaten tijdens hun missies niet te onderscheiden zijn van de lokale bevolking.
 
SAYERET MATKAL:
 
Deze eenheid is de voornaamste anti-terreurbestrijdingseenheid van Israel. De eenheid is opgericht in 1958, In 1974 kreeg de eenheid een opleiding van de britse SAS en de amerikaanse SEAL en DELTA eenheden. Sayeret matkal eenheden worden in Israel en daarbuiten ingezet bij operaties tegen terroristen.
 

creditsEdit

Geschreven door: Mano de Jong

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki