Wikia


Tussen de jaren 1337 en 1453 was Frankrijk het toneel van een lange reeks bloedige conflicten, die sinds de negentiende eeuw bekend staan als de Honderdjarige Oorlog. Deze oorlog, die oorzaken vond in zowel de toenmalige economische situatie in West-Europa, in het oude feodale systeem als in de successie van de Franse troon, kende afwisselende periodes waarin de Franse dan wel de Engelse koning aan de winnende hand was. Hoewel ooit bijna geheel vernietigd, weet het Franse leger onder leiding van Karel VII ten lange leste de Engelse strijdkrachten terug te dringen. Zij moeten zich terugtrekken in Calais, dat in 1453 als enige bolwerk behouden blijft. Alle overige gebieden gaan verloren voor de Engelse troon.


Aanloop naar een conflict Edit

Op 1 februari 1328 overleed de Franse koning Karel IV, de laatste mannelijke nazaat van de Capetingers. Hoewel Karel nog een overlevende zuster had, Isabella, Koningin van Engeland, duidde hij op zijn sterfbed Filips van Valois aan als opvolger. Op 27 mei van datzelfde jaar kroonde hij zichzelf in Reims tot koning Filips VI (Frans: Philippe VI de Valois)

De tweede troonpretendent en zoon van Isabella, Eduard III van Engeland, kreeg in de jaren na Filips' troonbestijging af te rekenen met binnenlandse perikelen. Om zich hier tenvolle op te kunnen concentreren, bracht hij in 1331 hulde aan Filips voor zijn bezittingen in Frankrijk, en erkende hem in de hoedaningheid van Hertog van Guyenne als zijn leenheer en koning. Naar aanleiding van te zware belastingen kwam Eduard enkele jaren later in conflict met zijn onderdanen. De burgers van Guyenne stapten daarop naar het parlement in Parijs, en deden hun beklag bij de koning. Deze zag zijn kans schoon, en maakte van de gelegenheid gebruik om Eduard van zijn positie als leenman te ontheffen. Eduard reageerde door te verklaren dat Filips niet de rechtmatige koning van Frankrijk was, en laat dit overal in zijn gebieden proclameren.


Nog te verwezelijken Edit

  • Het uitbreken van de Oorlog: 1337-1360
  • De eerste vrede: 1360-1369
  • Hervatting door de Fransen: 1369-1389
  • De tweede vrede: 1389-1415
  • Hervatting door de Engelsen: 1415-1429
  • De Franse overwinning: 1429-1453

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki