Wikia


Intermachten betekent "machtsoverschrijdend". Wanneer een eenheid bestaat uit militairen van meer dan één macht, of een opdracht wordt uitgevoerd door militairen van meerdere krijgsmachtonderdelen, wordt zo'n eenheid of opdracht als intermachten of joint omschreven.

De verschillende machten zijn in de meeste legers de landmacht, de luchtmacht en de marine. In sommige legers zijn het korps mariniers, de medische dienst of de kustwacht ook een aparte macht.

Dit begrip hangt nauw samen met het begrip combined dat duidt op een operatie of staf die wordt gevormd door legers van verschillende landen.

Zo is een combined joint task force een internationale (combined) troepenmacht (task force)die gevormd wordt door militairen van verschillende krijgsmachtonderdelen (joint).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki