Wikia


Irritantia zijn verbindingen die bij lage concentratie onmiddellijk een prikkelende werking uitoefenen op ogen, ademhalingswegen of de huid. De effecten zijn weer snel verdwenen als de blootstelling ophoudt. De werkzame dosis ligt ver onder de dodelijke dosis, zodat bij normaal gebruik in de open lucht geen dodelijke effecten te verwachten zijn. Tot de irritantia behoren de traangassen CN en CS die door de politie in veel landen worden toegepast bij rellen. Ook zijn ze door de Amerikanen gebruikt in de Vietnamoorlog.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki