Wikia


De Kapitein, daarvoor hopman, is in het leger van oudsher de bevelhebber van een militaire eenheid. De kapitein is een officier en wordt terzijde gestaan door één of twee plaatsvervangende officieren, de luitenants.

Tegenwoordig is de kapitein de hoogste subalterne officiersrang in Nederland. Daarboven staan de hoofd- en opperofficieren. België kent nog één hogere officiersrang, namelijk kapitein-commandant.

Zowel de Koninklijke Landmacht als de Koninklijke Luchtmacht kennen de kapitein. De overeenkomende rang bij de Koninklijke Marine is de Luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie. De bij de marine bekende kapitein ter zee is hoger en gelijkwaardig aan de kolonel bij land- en luchtmacht.

Bij de cavalerie, het tankonderdeel van de Koninklijke Landmacht, heet de rang ritmeester.


Rangonderscheidingstekens bij de Nederlandse Krijgsmacht Edit

Koninklijke marine Koninklijke Landmacht Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Marechaussee
Luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie
Mijnheer/Mevrouw
(bij het Korps Mariniers: Kapitein)
105px-Nl-marine-vloot-luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie svg Kapitein
Kapitein
(bij de cavalerie Ritmeester)
50px-Nl-landmacht-kapitein ritmeester svg Kapitein 50px-Nl-luchtmacht-kapitein svg Kapitein 50px-Nl-marechaussee-kapitein svg

Rangonderscheidingstekens bij de Belgische Krijgsmacht Edit

Landcomponent Medische component Luchtcomponent Marinecomponent
Kapitein
Kapitein
40px-Landmacht OF-2 Kapitein
Kapitein
40px-Medisch OF-2 Kapitein
Kapitein
40px-BE-Air Force-OF2b Luitenant-ter-zee
Kapitein
40px-BE-marine OF-2

Officiersrangen (van hoog naar laag) Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki