Wikia


Defensie van Nederland
Flag of the Netherlands

Instanties
Ministerie van Defensie
Nederlandse krijgsmacht
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Krijgsmachtdelen
Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marine
Koninklijke Marechaussee

Interservice organisaties
Commando DienstenCentra
Defensie Materieel Organisatie

Functies
Minister van Defensie
Commandant der Strijdkrachten
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

De Koninklijke Landmacht, nu het KL is als landstrijdkracht een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht met als aan 0. Koninklijke Landmacht.

 • wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede, veiligheid en stabiliteit;
 • het verdedigen van het Nederlandse grondgebied en dat van de NAVO-bondgenoten;
 • ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel internationaal als nationaal.

Naast de Koninklijke Landmacht bestaat de Nederlandse krijgsmacht uit:

Korte geschiedenis Edit

Kort na WO-II werd de landmacht georganiseerd in een legerkorps van 5 divisies, waarvan 1 paraat en 4 mobilisabel zouden worden.

Uiteindelijk kwam in de jaren '60 van vorige eeuw een organisatie van 2 parate (de 1e en de 4e divisie) en 1 mobilisabele (de 5e) divisie tot stand. De mobilisabele divisie bestond aanvankelijk overwegend uit infanterietroepen, maar werd begin jaren '70 gemechaniseerd.

Naast het 1e Legerkorps kende de landmacht nog het Nationaal Territoriaal Commando (NTC), het Nationaal Logistiek Commando (NLC), het Geneeskundig Commando, het Commando Opleidingen (COKL) en het Legerkorps Logistiek Commando (LLC).

De divisies van het legerkorps bestonden alle uit 1 pantser- en 2 pantserinfanteriebrigades. Op korpsniveau was er daarnaast nog de Legerkorps Artillerie, bestaande uit 3 veldartilleriegroepen en een luchtdoelartilleriegroep en 1 infanteriebrigade.

Het NTC had verder nog 2 mobilisabele infanteriebrigades. De organisatie van de landmacht stond in die periode in het teken van de Koude Oorlog, reden waarom in de jaren '50 en '60 massaal gemechaniseerd en gepantserd werd: eind jaren '80 telde de landmacht 913 tanks, enkele duizenden stuks pantserinfanterievoertuigen en ruim 400 stuks gemechaniseerde artillerie.

De landmacht leunde in die periode zwaar op de dienstplicht. Zo'n 40.000 dienstplichtigen werden per jaar voor eerste lichting opgeroepen en nog eens ca. 10.000 voor herhalingsoefening. De parate sterkte bedroeg tot in de jaren tachtig zo'n 65.000 manschappen, na mobilisatie werden dat er ca. 210.000.

De val van het IJzeren Gordijn in 1989 heeft voor de krijgsmacht als geheel, maar vooral voor de landmacht grote gevolgen gehad. De dienstplicht werd de facto afgeschaft,[1] de organisatie ging grondig op de schop en veel materieel werd afgestoten.

In ruil mocht de landmacht een luchtmobiele brigade oprichten. De samenwerking met andere landen, met name met Duitsland, is geïntensiveerd. Het Nederlandse 1e legerkorps is opgeheven. In plaats daarvan werd samen met Duitsland een legerkorps gevormd, het 1(GE/NL)Corps, waaraan beide landen een divisie bijdroegen: Nederland de 1e divisie "7 december" en Duitsland de 7. Panzerdivision.

Inmiddels is ook de Nederlandse 1e divisie opgeheven en werd het legerkorpshoofdkwartier omgevormd tot een hoofdkwartier dat kan worden ingezet als "High Readiness Forces Headquarters" (HRFHQ), een snel inzetbare NAVO strijdmacht op Legerkorpsniveau. Nederland levert een deel het personeel van het hoofdkwartier, een deel van het staf-ondersteuningsbataljon en een deel van het CIS-bataljon (Communicatie- en Informatiesystemen).

Huidige organisatie Edit

Sinds het einde van de koude oorlog is de landmacht drastisch hervormd en ingekrompen. Dit heeft o.a. tot gevolg dat er geen eenheid van divisiegrootte meer bestaat. De landmacht kent nu 2 gemechaniseerde brigades en een luchtmobiele brigade, die onderdeel zijn van het Commando Landstrijdkrachten CLAS.

Bestand:Koninklijke Landmacht.png

Op welke locaties in Nederland het CLAS actief is kunt u zien op de CLAS link.

De Commandant Landstrijdkrachten geeft leiding aan de Landmacht. Deze is verantwoordelijk voor opleiding, gereedstelling, instandhouding en nazorg. De strategische leiding is in handen van de Commandant der Strijdkrachten.

Eenheden Edit

Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) telt een aantal brigades die de gevechtskracht leveren en ondersteunende eenheden. Naast de eenheden die onder het CLAS vallen levert Nederland nog een deel van de staf en de ondersteuning van het Duits/Nederlandse High Readiness Forces Headquarters (HRFHQ), een bi-nationaal Staff Support Battalion en een bi-nationaal CIS-Battalion.

De brigades met gevechtseenheden van het CLAS zijn de volgende:

Eenheid 11 Luchtmobiele Brigade 13 Gemechaniseerde Brigade 43 Gemechaniseerde Brigade
Staf 11 Stafstafcompagnie13 Stafstafcompagnie43 Stafstafcompagnie
Manoeuvre-
eenheden
11 Infanteriebataljon Garderegiment Grenadiers en Jagers17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fusiliers Prinses Irene44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Johan Willem Friso
12 Infanteriebataljon Regiment Van Heutsz 42 Pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse Jagers45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Oranje Gelderland
13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard
42 Brigadeverkenningseskadron Regiment Huzaren van Boreel43 Brigadeverkenningseskadron Regiment Huzaren van Boreel
11 Tankbataljon Regiment Huzaren Van Sytzama42 Tankbataljon Regiment Huzaren Prins van Oranje
Gevechts-
ondersteuning
11 Mortiercompagnie 'Margriet'11 Afdeling Rijdende Artillerie 'Gele Rijders'14 Afdeling Veldartillerie
11 Luchtverdedigingscompagnie 'Samarinda'
Ondersteunende
eenheden
11 Geniecompagnie41 Pantsergeniebataljon11 Pantsergeniebataljon
11 Herstelcompagnie13 Herstelcompagnie43 Herstelcompagnie
11 Bevoorradingscompagnie13 Bevocompagnie43 Bevocompagnie
11 Geneeskundige Compagnie13 Geneeskundige Compagnie43 Geneeskundige Compagnie

Daarnaast is er het Korps Commandotroepen, Commando's, getraind voor het uitvoeren van speciale operaties.

De logistieke en ondersteunende eenheden zijn de volgende:

 • 1 Logistieke Brigade, de organisatie die zorgt voor de logistiek van de Koninklijke Landmacht: onder andere bevoorrading, transport en geneeskundige verzorging. De logistieke brigade bestaat uit:
  • Staf 1 Logistieke brigade
  • 100 Bevoorradings- en Transportbataljon
  • 200 Bevoorradings- en Transportbataljon
  • 310 / 320 / 330 Herstelcompagnie
  • 400 Geneeskundig Bataljon
 • 101 Gevechtssteunbrigade, levert gevechtsondersteuning: Genie, verbindingen, gevechtsinlichtingen en artillerie. De gevechtssteunbrigade bestaat uit:
 • Regionale Militair Commando's, facilitaire eenheden die verantwoordelijk zijn voor de militaire complexen in hun gebied en de contacten met de lokale overheden. Voor de ondersteuning van haar taken heeft elk Regionaal Militair Commando de beschikking over 1 of 2 bataljons van het Korps Nationale Reserve.

Nederland is opgedeeld in 3 regio's met elk een Regionaal Militair Commando:

  • RMC-Noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland (10 en 40 Natresbataljon)
  • RMC-West: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (20 en 50 Natresbataljon)
  • RMC-Zuid: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg (30 Natresbataljon)
 • Het Opleidings- en Trainingscommando verzorgt de opleidingen van de militairen en bestaat uit:
  • Staf OTCo
  • Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMAN): opleidingen t.b.v. infanterie, cavalerie en verbindingen
  • Opleidings- en Trainingscentrum Operatiën (OTCOPN): opleidingen op het niveau bataljon en brigade
  • Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun (OTCVUST): opleidingen t.b.v. artillerie en ook infanterie (mortieren)
  • Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRIJ): rijopleidingen op alle voertuigen
  • Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (OTCLOG): logistieke opleidingen (technisch/administratief/logistiek)
  • Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGENIE): genie, springstoffen, herkennen van landmijnen, bescherming tegen NBC etc.
  • Opleidingscentrum Initiële Opleidingen (OCIO): basisopleiding voor soldaten en korporaals
  • Koninklijke Militaire School (KMS): opleidingen voor onderofficieren;
  • Defensie Inlichtingen en Veiligheids Instituut(DIVI): militaire inlichtingen en veiligheidsopleidingen voor de gehele krijgsmacht.

NB: de officiersopleidingen worden verzorgd door de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) afdeling Koninklijke Militaire Academie.

 • Het Personeelscommando is de centrale personeelsdienst van de Koninklijke Landmacht

Wapens, Dienstvakken en Regimenten Edit

Naast de hiërarchieke indeling kent de landmacht nog een traditionele indeling in wapens (gevechtstroepen) en dienstvakken (ondersteunende troepen), die in een aantal gevallen weer zijn onderverdeeld in één of meerdere regimenten (administratieve organisaties die de tradities van de eenheden bewaren):

Wapens: Artillerie, Cavalerie, Genie, Infanterie, Luchtafweergeschut, Verbindingsdienst

Dienstvakken: Logistiek (bestaande uit het regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (samenvoeging van Intendance en Aan- en afvoertroepen) en de oude dienstvakken Technische dienst en Geneeskundige dienst die nu als afzonderlijke regimenten - en de Militaire Administratie die als afzonderlijk korps in het dienstvak Logistiek zijn opgenomen), Militair Juridische dienst, Militair-Psychologische en Sociologische Dienst, Technische Staf, LO/Sport.

Regimenten: Garderegiment Grenadiers en Jagers, Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, Regiment Van Heutsz, Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, Regiment Infanterie Johan Willem Friso, Regiment Limburgse Jagers, Regiment Oranje-Gelderland, Regiment Huzaren van Boreel, Regiment Huzaren Prins van Oranje, Regiment Huzaren Van Sytzama, Regiment Huzaren Prins Alexander, Korps Veldartillerie, Korps Rijdende Artillerie, Korps Luchtdoelartillerie, Regiment Genietroepen, Regiment Verbindingstroepen, Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, Regiment Geneeskundige Troepen, Regiment Technische Troepen, Korps Militaire Administratie, Korps Nationale Reserve.

Rangen Edit

Sjabloon:Zo.

Open Dagen Edit

Elk jaar worden er afwisselend in Havelte, Oirschot of Schaarsbergen de Landmachtdagen gehouden. Dit evenement trekt veel bezoekers en geeft mensen de kans om kennis te maken met het werk van het CLAS.

Noten Edit

Sjabloon:Reflist

Zie ook Edit

Externe links Edit


Citefout: De tag <ref> bestaat, maar de tag <references/> is niet aangetroffen