Wikia


Video Documentaire


Televisie spotje van het Korps MariniersJungle Training


Uitzending naar Tjaad.

Im thankful for the post. Great. dceddkkefecgdfeb

Zie ookEdit

Externe links EditHet Korps Mariniers

Korps Mariniers
Marns
Carrière
Eenheid: Korps Mariniers
Land: Nederland
Macht: Koninklijke Marine
Wapen: Infanterie
Rol: Speciale Infanterie
Actief: 1665-heden
Grootte: 3400 man
Kazerne: zie artikel
Afkorting: Marns
Eervolle vermeldingen:
Motto: Qua Patet Orbis
Zo wijdt de wereld strekt


Het Korps Mariniers is één van de oudste (sinds 1665) militaire onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Het Korps Mariniers bestaat grotendeels uit infanteristen die dienst doen op oorlogsschepen of ingezet worden op de grens van land en water.

De zogenaamde amfibische operaties zijn tegenwoordig wel een beetje achterhaald maar nemen er toch nog steeds een voorname plaats in.

Het Korps Mariniers maakt deel uit van de Koninklijke Marine en de wapenspreuk van het korps: Qua patet orbis (Zo wijd de wereld strekt) was vroeger uniek, maar nu niet meer, omdat sinds het einde van de Koude Oorlog de gehele krijgsmacht meer gericht is op vredesmissies dan op zelfverdediging, waarvoor die nu wereldwijd uitzendbaar is.

Geschiedenis Edit

Rubberboot mariniers

Mariniers in een RIB

NL LCU MK2

LCU

800px-NL LCVP II

LCVP


In de klassieke oudheid was de zeeoorlog vaak een voortzetting van de landoorlog, met dien verstande dat krijgshandelingen ter zee werden verricht door dezelfde soldaten als te land. Schepen probeerden elkaar te enteren, waarna soldaten het vijandelijke schip overmeesterden.

Omdat in de Oudheid schepen in de Middellandse Zee meestal roeischepen (zoals de Trireem) waren, waren de bemanningen zowel roeier als soldaat. Later kwam er een functiescheiding tussen roeiers en soldaten. In sommige gevallen werden slaven of gevangenen gebruikt om galeien te roeien. Ook na de constructie van de ramsteven, waardoor het mogelijk werd andere schepen door rammen tot zinken te brengen, bleef het enteren van belang.

Met de komst van scheepsgeschut in de late Middeleeuwen veranderde de zeeoorlog van karakter en verdwenen de soldaten van de schepen.

Nederland Edit

In de 17e eeuw ging de Republiek er toe over enkele infanterieregimenten onder gezag van de vloot te stellen. De infanteristen kregen de taak landingen op vijandelijk grondgebied uit te voeren.

In 1627 werden 1000 soldaten over schepen verdeeld, om vijandelijke schepen te kunnen enteren, op initiatief van luitenant-admiraal Philips van Dorp. Na de Vrede van Münster in 1648 verdwenen deze soldaten echter weer van de vloot.

Nadat een verzoek tot oprichting van een regiment zee-infanteristen in 1663 was afgewezen, werd in 1665 alsnog een regiment soldaten aan de marine toegewezen. Dit gebeurde op initiatief van raadspensionaris Johan de Witt en luitenant-admiraal Michiel de Ruyter. De eerste commandant was Willem Joseph van Ghent naar wie de Van Ghentkazerne in Rotterdam is vernoemd. Thans wordt 10 december 1665 gezien als oprichtingsdatum van het Korps Mariniers.

Het Nederlandse korps is het op 4 na oudste marinierskorps ter wereld. De Spaanse (1537), Portugese (1610 of 1621), Franse (1622) en Britse (1664) korpsen gingen de Nederlanders voor en ook deze korpsen bestaan nog steeds.

Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog Edit

Van 1946 tot 1950 was het Korps Mariniers actief in voormalig Nederlands-Indië met de mariniersbrigade, een eenheid die in zijn grootste omvang circa 5.000 man telde. Vanaf november 1950 tot november 1962 was het korps ook actief in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, maar na de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië leek er geen bestaansrecht voor het korps meer te zijn.

Door het lidmaatschap van de NATO, met daarin de nadruk op de beveiliging van de zeevaart op de Atlantische Oceaan, werd zelfs in de jaren '60 van vorige eeuw gedacht het korps op te heffen. Door de oprichting van een "koudweer" getrainde compagnie in het begin van de jaren '70 [1], kreeg het korps echter een nieuwe bestemming. Samen met troepen van NATO bondgenoten werden mariniers voortaan ingezet op de "flanken" van de NAVO. De "koudweer" getrainde compagnie werd onderdeel van de Britse 3e mariniersbrigade. Aansluitend werd ook de 1e Amfibische Gevechtsgroep (AGGP) [2] getraind voor optreden in Noorwegen en werd de 2e AGGP een onderdeel van de ACE Mobile Force [3] (tegenwoordig Rapid Reaction Force).

Moderne korpsen Edit

Algemeen Edit

Diverse marines hebben tegenwoordig mariniers in dienst voor het uitvoeren van landingsacties vanuit zee. Zij worden daartoe met behulp van gespecialiseerde schepen naar het landingsgebied vervoerd en met landingsvaartuigen, hovercrafts en/of helikopters aan land gezet.

In de Verenigde Staten is het US Marine Corps een zelfstandig krijgsmachtonderdeel dat zelfs over een eigen luchtmacht beschikt. Het takenpakket van dat korps is dan ook veel uitgebreider dan het Nederlandse. Na een succesvolle landing moeten Amerikaanse mariniers in staat zijn langdurig aan gevechten deel te nemen met tanks, artillerie en vliegtuigen.

Nederland Edit

Het Korps Mariniers is een snel inzetbare strijdmacht gespecialiseerd in amfibische operaties met lichte infanterie-eenheden. Mariniers worden geacht om voor langere tijd achtereen, onder alle klimatologische en geografische omstandigheden inzetbaar te zijn. Om ze hierop voor te bereiden, zijn in het opleidingsprogramma onder andere berg-, koudweer-, woestijn- en jungletrainingen opgenomen.

Het is voor vrouwen niet mogelijk om marinier te worden. Wel is vrouwelijk marinepersoneel werkzaam in de ondersteunende taken bij het Korps Mariniers, zoals administratie, medische en logistieke dienst.

Organisatie Edit

Korps Mariniers nl

Organisatie Korps Mariniers

Het Nederlandse Korps Mariniers telt momenteel 3400 militairen, voor het merendeel mariniers maar voor ondersteunende taken als administratie, bevoorrading en medische verzorging is ook gewoon marinepersoneel in dienst. De meeste operationele eenheden zijn ondergebracht bij het Mariniers Trainings Commando (MTC) op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn.

Er zijn mariniers in Den Helder werkzaam bij:

 • de staf van het Commando Zeestrijdkrachten ('CZSK')
 • het Maritiem Situatie Centrum (MARSITCEN)
 • de Netherlands Maritime Force (NLMARFOR)

Verder zijn mariniers werkzaam als bewakers aan boord van oorlogsschepen of als militair attaché in het buitenland. Met de Britse en Amerikaanse marinierskorpsen worden geregeld officieren en onderofficieren uitgewisseld.

Het korps kent als organieke eenheden:

Eenheid Locatie
1e Mariniersbataljon (1 MARNSBAT) Doorn
2e Mariniersbataljon (2 MARNSBAT) Doorn
3e Mariniersbataljon (3 MARNSBAT)
wordt vervangen door CLAS eenheden
Caraïbisch Gebied
Gevechtssteunbataljon
(GEVSTBAT)
Doorn
Amfibisch ondersteuningsbataljon
(AMFOSTBAT)
Texel
Logistiek bataljon (LOGBAT) Doorn

De infanteriebataljons bestaan uit onder meer een stafcompagnie, 3 infanteriecompagnieën en een ondersteuningscompagnie.

Het gevechtststeunbataljon kent een mortiercompagnie, een luchtverdedigingspeloton en een genieverkenningspeloton (Assault Engineers).

Het amfibisch ondersteuningsbataljon bestaat uit 2 bootcompagnieën en een Amphibious Beach Unit (ABU). Een tweede ABU is in 2007 opgericht.

Het logistiek bataljon telt onder andere een logistieke, een geneeskundige en een transportcompagnie.

Speciale eenheden zijn de Unit Interventie Mariniers, een anti-terroristische sectie (voorheen heette dit de Bijzondere Bijstands Eenheid), het Amfibisch Verkenningspeloton en het Mountainleader (ML) verkennerspeloton (MLVERKPEL).

De opleiding tot Mountainleader is zeer zwaar. Gedurende 9 maanden krijgen de cursisten training in vrijwel alle vormen van klimtechnieken in rotsachtig gebied en in sneeuw en ijs. Dit onderdeel van het Korps Mariniers is actief in Afghanistan bij de bescherming van de lokale bevolking, het helpen opbouwen, maar met name het bestrijden van de Taliban en Al Qaida eenheden. Deze activiteiten worden uitgevoerd samen met het Korps Commandotroepen van het CLAS. De eenheden opereren in groepen van 10 man.

De laatste eenheden maken deel uit van het gevechtststeunbataljon. Samen met het KCT van het CLAS beschouwd men ze als Nederlandse 'special forces'. Zij kunnen voor bijzondere acties als terreurbestrijding deels door de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie worden aangestuurd.

Voor de korte termijn wordt een samenvoeging van de operationele delen van het Amfibisch Ondersteuningsbataljon met het Gevechtssteunbataljon voorzien. Het nieuwe, Amfibisch Gevechtssteunbataljon (AMFGEVSTBAT), wordt grotendeels in Den Helder gehuisvest. Het opleidingsdeel van het AMFOSTBAT gaat door als Opleidingscentrum Amfibisch (OC Amfib) en blijft op Texel.

Taken Edit

 • Deelname in de UK/NL Force. Sinds 1972 wordt met de Britse Royal Marines samengewerkt in de UK/Netherlands Amphibious Force die uit twee hoofdelementen bestaat, een Amphibious Task Group en een Landing Force. Kern van de strijdmacht is de Britse 3e Commandobrigade die 3 infanteriebataljons telt. Inzet is voornamelijk op de noordflank van de NAVO en één van de twee Nederlandse infanteriebataljons is hiervoor beschikbaar gesteld. Tevens is de 1e Bootcompagnie van het Amfibisch Ondersteuningsbataljon geïntegreerd binnen het 539 Assault Squadron Royal Marines (539 ASRM). De koudweertraining in Schotland en Noorwegen beslaat een groot deel van het trainingsprogramma.
 • Bescherming van het grondgebied van de Nederlandse Antillen. Dit was een taak van het korps maar de aanwezigheid van een complete Amfibische Gevechtsgroep is al teruggebracht tot de kern van het derde bataljon en wordt in 2008 vervangen door roulerend CLAS personeel. Ook de opleiding en training van de dienstplichtigen van de Antilliaanse Militie en van het Vrijwilligers Korps Curaçao zullen ook door CLAS personeel worden overgenomen.
 • Anti-Terreur optreden. De eenheden t.b.v. terreurbestrijding worden geselecteerd uit alle krijgsmacht gelederen. Het korps heeft een eigen Unit Interventie Mariniers (UIM) beschikbaar. Dit is een onderdeel van het gevechtssteunbataljon. De groep kan worden ingezet bij terreuracties op land en op zee (schepen, booreilanden).

Materieel Edit

Hagglunds BV-206 Bandvagn

BV-206

Het korps is een pure infanterie-eenheid en heeft geen zware wapens of gepantserde eenheden. Wel zijn sinds enkele jaren 20 Patria voertuigen beschikbaar voor vredesoperaties en zijn in 2007 Bushmasters (licht gepantserde personeelscarriers) in gebruik genomen.

Het personeel van het Korps Mariniers beschikt over de Nederlandse persoonlijke gevechtsuitrusting (PGU). Deze is geschikt voor optreden in gematigd klimatologisch gebied en in berg- en arctische gebieden. Bij operaties in de jungle en de woestijn wordt aanvullende tropenuitrusting verstrekt.

Bewapening Edit

Standaard infanteriewapens zijn de Diemaco C7A1 en de LOAW (Licht Ondersteunend (semi) Automatisch Wapen). Ook worden de mitrailleurs FN MAG en Browning.50 en het pistool Glock gebruikt. Verkenningseenheden en de Assault Engineers (Gnverkpel) gebruiken de Diemaco C8.

Voor de mortierpelotons van de infanteriebataljons zijn er mortieren van 60 mm, 81 mm en van 120 mm voor de mortiercompagnie van het Gevechtssteunbataljon. Verder zijn er Stinger luchtdoelraketten bij het TL peloton van het Gevstbat en Gill antitankraketten.

VoertuigenEdit

 • Patria. Het korps heeft 20 Patria pantservoertuigen ter beschikking voor inzet tijdens vredesmissies.
 • Bandvagn. Standaard terreinvoertuig is de BV-206 Bandvagn, waarvan er 156 in gebruik zijn. 107 stuks worden gemoderniseerd en de overige 49 worden vanaf 2007 vervangen door 74 BV-S10 Viking gepantserde terreinvoertuigen van Alvis Hägglunds. 46 stuks worden aangeschaft als personeelscarrier, 20 als commandovoertuig, 4 voor berging en 4 als ambulance.
 • Landrover Defender 110XD en de DAF4442 vrachtwagen.

Vaartuigen Edit

Het korps heeft 14 landingsvaartuigen : 5 van het grote 'Landing Craft Utility' (LCU) type, 6 van het type 'Landing Craft Vehicle Personnel' (LCVP) Mk.3 en 3 van het oude type LCVP Mk.2.

In oktober 2006 is de laatste vernieuwde LCU in gebruik genomen. T.o.v. het oude model zijn de vaartuigen verlengd en voorzien van een verbeterde landingsklep. Volgens plan worden van 2007 tot 2011 nog 12 landingsvaartuigen van het type LCVP "Mark V C" in gebruik genomen, ter vervanging van de Mk. 3 en Mk. 2. Het contract daarvoor werd in december 2006 getekend door scheepswerf Visser in Den Helder. De nieuwe vaartuigen worden ongeveer 16 meter lang en worden aangedreven door waterjets.

Ook worden rubberboten van het type 'Landing Craft Rubber' LCR (peddels) en 'Landing Craft Rubber Motorized' LCRM (buitenboordmotor) gebruikt.

Ander transport Edit

De amfibische transportschepen Rotterdam en Johan de Witt van de Koninklijke Marine worden gebruikt voor de transporten over grote afstanden. Het Defensie Helikopter Commando levert tactische ondersteuning.

Kazernes en locaties Edit

Rotterdam (Van Ghentkazerne), Doorn (Van Braam-Houckgeestkazerne), Texel (Joost Dourleinkazerne) en in het Caraïbisch gebied op Curaçao nog (Marinebasis Parera en marinierskazerne Suffisant) en Aruba (marinierskazerne Savaneta).

Het hoofdkwartier is sinds september 2005 in Den Helder. De korpsstaf is met de staf van de Commandant der Zeemacht in Nederland geïntegreerd in het Commando Zeestrijdkrachten. De opleidingen voor kandidaten voor de functie als mariniers officier of voor gewone marinier vinden plaats op de Van Ghentkazerne.

Van Braam Houckgeestkazerne, Doorn Edit

 • 1e en 2e Mariniers infanteriebataljons (1 en 2 Marnsbat)
 • Gevechtssteunbataljon (Gevstbat)
 • Logistiek bataljon.
 • DSI (Dienst Speciale Interventies)

Joost Dourleinkazerne, Texel Edit

 • Amfibisch Ondersteuningsbataljon
 • Amfibische trainingen

Na samenvoeging van het AMFOSTBAT met het GEVSTBAT wordt het nieuwe bataljon gehuisvest in Den Helder.

Stages voor Vrede en Veiligheid worden ook op deze kazerne gehouden.

Van Ghentkazerne, Rotterdam Edit

Mariniersmuseum, RotterdamEdit

 • museum

Marinebasis, Den Helder Edit

 • Amfibisch Verkenningspeloton, de CLF(commander landing force) met zijn staf.

Marinebasis Parera, Willemstad (Curaçao) Edit

 • 31e infanteriecompagnie (3e mariniersbataljon) wordt overgenomen door CLAS

Marine Kazerne Suffisant, Curaçao Edit

 • Opleidingen Antilliaanse dienstplichtigen wordt overgenomen door CLAS

Marinierskazerne Savaneta, Aruba Edit

 • 32e infanteriecompagnie (3e mariniersbataljon) wordt opgeheven

Tradities Edit

Het korps viert zijn verjaardag elk jaar op het Oostplein in Rotterdam, waar alle gevallenen worden herdacht. De herdenking vindt plaats dichtbij de plek waar tot WOII de kazerne van het korps gevestigd was en dichtbij de Maasbruggen waar het standbeeld van de mariniers staat. Om deze bruggen werd in mei 1940 hard gevochten en het korpsmuseum is gevestigd in een aantal pakhuizen van waaruit gevochten is.

In 1929 werd een vaandel uitgereikt aan het Korps Mariniers. Hierop zijn wapenfeiten vermeld: Spanje, Algiers, West-Indie, Kijkduin, Doggersbank, Bali, Atjeh, Chatham, Seneffe, Rotterdam, Java en Madoera, Javazee en Nieuw-Guinea. Oorspronkelijk was ter onderscheiding van het optreden in 1942 het vaandelopschrift Oost-Java toegekend. Dit werd vervangen door het opschrift Java en Madoera om ook de krijgsverrichtingen in de jaren 1945-1949 te herinneren.

Na de Tweede Wereldoorlog kende Koningin Wilhelmina de strijdkrachten de Militaire Willemsorde toe en in december 1946 hechtte de toenmalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten luitenant-admiraal C.E.L.Helfrich het versiersel van de Militaire Willems-Orde aan het vaandel.


Rangen bij het korps mariniersEdit

Vlag- of Opperofficieren Hoofdofficieren Subalterne Officieren Onderofficieren Manschappen
Nl-marine-mariniers-generaal Nl-marine-mariniers-luitenant generaal Nl-marine-mariniers-generaal majoor Nl-marine-mariniers-brigade generaal Nl-marine-mariniers-kolonel Nl-marine-mariniers-luitenant kolonel Nl-marine-mariniers-majoor Nl-marine-mariniers-kapitein Nl-marine-mariniers-eerste luitenant Nl-marine-mariniers-tweede luitenant Nl-marine-mariniers-adjudant onderofficier Nl-marine-mariniers-sergeant majoor Nl-marine-mariniers-sergeant Nl-marine-mariniers-korporaal Nl-marine-mariniers-marinier-der-1e-klasse Nl-marine-mariniers-marinier-der-1e-klasse Nl-marine-mariniers-marinier der 2e klasse Nl-marine-mariniers-marinier der 3e klasse
Generaal Luitenant-Generaal Generaal-Majoor Brigade-generaal Kolonel Luitenant Kolonel Majoor Kapitein Eerste Luitenant Tweede Luitenant Adjudant Onderofficier Sergeant Majoor Sergeant Korporaal Marinier 1e klasse
Oudste Categorie
Marinier 1e klasse Marinier 2e klasse Marinier 35e klasse

Citefout: De tag <ref> bestaat, maar de tag <references/> is niet aangetroffen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki