Wikia


180px-HMS Belfast 1

HMS Belfast

Zevenprovincien

De Nederlandse kruiser Hr.Ms. De Zeven Provinciën (1950-1976). Bron: Koninklijke Marine.

Een kruiser is een oorlogsschip dat een veelheid aan taken kan uitvoeren zoals het bekampen van vijandelijke oorlogsschepen, patrouilleren, beschermen van de handelsroutes, verkenningstaken en het versterken van de aanvalskracht van vlooteenheden.

Om deze taken te kunnen uitvoeren moet het o.a. over een grote actieradius beschikken en een goed onderkomen aan zijn bemanning bieden voor langere periodes.

GeschiedenisEdit

De term kruiser kwam al in de zeiltijd voor en stond niet zozeer voor een bepaald type schip, maar meer voor een uit te voeren taak. Door de introductie van stoomkracht, pantser en moderne artillerie verschenen in de loop van de 19e eeuw de pantserschepen, pantserkruisers, pantserdekkruiser en diverse varianten (bijv. de ramtorenkruisers). Later ontstonden daaruit de eerste slagschepen.

Eerst bij het Vlootverdrag van Washington in 1922 werd aan kruisers een limiet van 10.000 ton waterverplaatsing gesteld. Bij het Londense vlootverdrag van 1930 werden kruisers verder gedefinieerd. Er werd een maximum gesteld aan de bewapening en tevens werd een onderscheid gemaakt in zware (met maximaal 203 mm - 8 inch - geschut) en lichte (maximaal 155 mm - 6,1 inch -) kruisers. Ook werd daar voor de verdragspartijen een beperking vastgelegd voor de hoeveelheid tonnage die ieder der partijen aan kruisers mocht bouwen, grofweg in de verhouding 5:5:3 voor resp. de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwden Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Rusland, de VS, Duitsland, Italië en Japan in totaal 87 kruisers terwijl ze, bij het begin van de oorlog over 191 kruisers beschikten. Er gingen er 113 verloren.

ModernEdit

Moderne kruisers, zoals de Amerikaanse Ticonderoga-klasse, verschillen weinig meer van en zijn ook nauwelijks groter dan torpedobootjagers, zoals de Arleigh Burke-klasse. De Ticonderoga werd zelfs oorspronkelijk ontworpen als luchtverdedigingsvariant (AAW = Anti Air Warfare) van de Spruance-klasse jagers. Tijdens de bouw besloot men echter de schepen als kruiser te classificeren. Ook zijn moderne jagers en fregatten (zoals de Nederlandse De Zeven Provinciënklasse net zo groot, of zelfs groter zelfs, dan menig kruiser uit de Tweede Wereldoorlog.

De hoofdbewapening bestaat niet meer, zoals in het verleden, uit kanons, maar uit een groot arsenaal aan lucht- en zeedoelraketten, kruisvluchtwapens en anti-onderzeeboottorpedo's. Voor zelfbescherming worden nog enkele stukken super-snelvurende afweergeschut (zoals de Phalanx of de Goalkeeper) gevoerd. Eén of twee kanons van 127 mm (5 inch) en enkele helikopters completeren de uitrusting.