Wikia


Kurt von Schleicher (Brandenburg, 4 juli 1882Berlijn, 30 juni 1934) was een Duits generaal en politicus.

Von Schleicher was de zoon van een Pruisische officier. In 1900 nam hij dienst in het Duitse leger. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij toegevoegd aan de staf van generaal Paul von Hindenburg en werkte ook korte tijd samen met generaal Wilhelm Groener. Na de oorlog organiseerde hij een vrijkorps en werkte hij samen met de minister van Oorlog, Groener. Na de verkiezing van Von Hindenburg tot president in 1925 trad Von Schleicher op als zijn adviseur. Hij wist een grote machtspositie op te bouwen.

In 1931 hielp hij Heinrich Brüning in het zadel als rijkskanselier, maar liet hem later vallen toen hij ervoor koos om Franz von Papen te steunen, die in 1932 rijkskanselier werd. Toen Von Papen eenmaal kanselier was, begon Von Schleicher zich tegen hem te verzetten, omdat Von Papen een rechts kabinet had gevormd; Von Schleicher voelde meer voor een centrumkabinet. In december wist hij Von Hindenburg te overtuigen om Von Papen te ontslaan en om hem rijkskanselier te maken.

Von Schleicher stelde een kabinet samen dat vooral leunde op de centrumpartijen in de Duitse Rijksdag. Ook trachtte hij de linkse nazi Gregor Strasser los te weken van de NSDAP door hem het vicekanselierschap aan te bieden. Toen Hitler hiervan hoorde, dwong hij Strasser zijn functies in de NSDAP neer te leggen. Hitler keerde zich nu ook tegen Von Schleicher; in januari 1933 bracht hij samen met Von Papen zijn regering ten val. Von Papen maakte Von Hindenburg vervolgens duidelijk dat hij Hitler kanselier moest maken, terwijl Von Papen als vicekanselier een oogje in het zeil zou houden.

Von Schleicher trok zich nu uit de politiek terug. Op 30 juni 1934 stormden in burger geklede SS'ers het appartement van Von Schleicher binnen en schoten zowel Kurt von Schleicher als zijn vrouw dood, zijn stiefdochter lieten zij in leven.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki