Wikia


De M18 granaat is een rookgranaat o.a. gebruikt door de Belgische Krijgsmacht.

Technische Gegevens Edit

  • Gewicht: 220 gr
  • Uitwerpingsstraal: 25 m
  • Uitwerkingstijd: 45 s
  • Vertragingsmechanisme: 1 s
  • Effectieve dracht: 35 m

Gebruik Edit

De M18 granaat wordt gebruikt door de Landcomponent voor het snel aanleggen van een rookgordijn en voor de signalisatie naar helikopters en vliegtuigen. De M18 bestaat in een aantal kleurvarianten, die naar gelang de tactische situatie een andere betekenis kunnen hebben.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki