Wikia


De Security Service of MI5 is de Britse contraspionage- en veiligheidsdienst. Deze MI-sectie heeft tot doel de Britse parlementaire democratie te beschermen en tevens ook de Britse economische belangen veilig te stellen. Voorts is MI-5 verantwoordelijk voor het bestrijden van zware criminaliteit, zoals militant separatisme, terrorisme en spionage binnen de grenzen van het Verenigd Koninkrijk. MI-5 houdt zich dus voornamelijk met interne veiligheid bezig, terwijl MI6 zich bezighoudt met de externe veiligheid. Ierland is de enige uitzondering op de regel, omdat het de enige staat is die aan de grenzen van het moederland ligt.

MI-5 is ook bekend onder de naam BOX, omdat het officiële oorlogsadres BOX 500 was. Het huidige adres is PO BOX 3255, Londen SW1P 1AE. De basis van MI-5 bevindt zich in het Thames House in Millbank te Londen. De voorgaande hoofdkwartieren waren gelegen in 140 Gower Street (1976-1995), Leconfield House, Curzon Street (1945-1976) en 124-26 Cromwell Road (193?-1937). De voormalige hoofdkwartieren op Gowner en Curzon Streets zijn nu afgebroken.

Naast MI5 en MI6 zijn er nog meer MI-secties sinds de Eerste Wereldoorlog actief geweest. Deze zijn nu opgeheven en veelal ondergebracht bij MI-5 en MI-6 of het GCHQ.

Hoofden van MI5 Edit

 • 1909–1940: Maj. Gen. Sir Vernon Kell
 • 1940–1941: Brigadier A.W.A. Harker
 • 1941–1946: Sir David Petrie
 • 1946–1953: Sir Percy Sillitoe
 • 1953–1956: Sir Dick White
 • 1956–1965: Sir Roger Hollis
 • 1965–1972: Sir Martin Furnival Jones
 • 1972–1979: Sir Michael Hanley
 • 1979–1981: Sir Howard Smith
 • 1981–1985: Sir John Jones
 • 1985–1988: Sir Anthony Duff
 • 1988–1992: Sir Patrick Walker
 • 1992–1996: Dame Stella Rimington
 • 1996–2002: Sir Stephen Lander
 • 2002–2007: Dame Eliza Manningham-Buller
 • 2007-huidig: Jonathan Evans


Andere MI-secties Edit

De volgende MI-secties zijn bekend:

 • MI1 (Directoraat van de Militaire Inlichtingendienst, waaronder het kraken van codes in de Eerste Wereldoorlog),
 • MI2 (inlichtingen afkomstig uit de Sovjet-Unie en Scandinavië),
 • MI3 (Inlichtingen afkomstig uit Duitsland en Oost-Europa),
 • MI4 (Luchtverkenning gedurende de Tweede Wereldoorlog, ook wel de map support unit)
 • MI6 (ook bekend als Secret Intelligence Service)
 • MI7 (Militaire propaganda en censuurmaatregelen gedurende de Tweede Wereldoorlog)
 • MI8 (onderschepping en interpretatie van communicatie)
 • MI9 (geheime opdrachten en exfiltratie van Geallieerde krijgsgevangenen uit bezet Duits gebied gedurende de Tweede Wereldoorlog)
 • MI10 (wapens en technische analyse)
 • MI11 (Field Security Police ofwel veldsecurity)
 • MI12 (Duitse specialisten)
 • MI14 (Duitse specialisten)
 • MI17 (Secretariaat van de MI-departementen)
 • MI18 (debriefing van Geallieerde krijgsgevangenen)
 • MIR (was verantwoordelijk voor de oprichting van de geheime Home Guard Auxiliary Units). Later ging MI-R op in SOE.

Buiten MI5 en MI6 bestaan deze organisaties niet langer. Vandaag worden de meeste inlichtingen verzameld door de Defence Intelligence Staff, een onderdeel van het Britse Ministerie van Defensie met daarnaast MI6 en de Government Communications Headquarters (GCHQ), samen met inlichtingendiensten van bevriende naties.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki