Wikia


Maxwell D Taylor official portrait

Maxwell Davenport Taylor

De Amerikaanse Generaal-Majoor Maxwell Davenport Taylor (Keytesville, Missouri , 26 augustus 1901 - Washington D.C., 19 april, 1987) werd op 14 november 1946 bij Koninklijk Besluit door Koningin Wilhelmina der Nederlanden benoemd tot Ridder in de Militaire Willems-Orde. Generaal-majoor Maxwell Davenport Taylor was bevelhebber van de 101e luchtlandingsdivisie, een luchtlandingseenheid die tijdens operatie "Market Garden" met zweefvliegtuigen afdaalde.

Tijdens de gevechten van de 101st Airborne Division in het gebied van Eindhoven in de periode van 17 september tot 4 oktober 1944 heeft Maxwell Davenport Taylor, zo vermeldt het Koninklijk Besluit, "zich in den strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw op de volgende wijze onderscheiden door als commandeerend generaal van de 101ste Luchtlandingsdivisie van overleg, inititatief, gezond oordeel en groote bekwaamheid blijk te geven toen hij zijn plannen voor een parachutistenlanding in Nederland ontwierp en tot uitvoering bracht.
Van 17 September 1944 tot 28 November 1944 traden zijn moed en zijn vastbeslotenheid om te slagen in het licht bij de talrijke malen, dat hij zijn troepeneenheden aan het front bezocht; hij raakte gewond door een mortierprojectiel toen hij zijn slaags geraakte troepen inspecteerde.
Zijn tactisch deugdelijke plannen en buitengewone bekwaamheid stelden zijn troepen in staat hun doel op de Duitschers te veroveren en het binnendringen van den vijand in de stellingen te voorkomen.
Zijn werk heeft bijgedragen tot de bevrijding van dat deel van Nederland, waarin hij was binnengevallen".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki