Wikia


Een krijgsmacht is georganiseerd als een hiërarchie van militaire eenheden, dat wil zeggen: een militaire eenheid bestaat uit militaire eenheden van een lager niveau. Een militaire eenheid staat onder commando van een (onder)officier van voldoende rang.

Moderne leger-organisatie Edit

Dit is een overzicht van de organisatie van moderne legers, zoals in diverse NAVO-landen.

APP-6A Symbool Naam Aantal personen Subordinate eenheden Rang commandant
XXXXXX regio, theater of front 200,000 + 2+ legergroepen generaal of maarschalk
XXXXX legergroep 100,000 + 2+ legers generaal of maarschalk
XXXX leger 50,000-60,000+ 2+ legerkorpsen generaal
XXX legerkorps 30,000-50,000+ 2+ divisies luitenant-generaal
XX divisie 10,000–20,000 2-4 brigades of regimenten generaal-majoor
X brigade 3000–5000 2+ regiments of 3–6
bataljons
brigadegeneraal
III regiment of groep 2000–3000 2+ bataljons of afdelingen kolonel
II bataljon of afdeling 300–1000 2–6 compagnieën, eskadrons of batterijen luitenant-kolonel
I compagnie, eskadron of batterij 70–250 2–8 pelotons kapitein of majoor
••• peloton 25–60 2+ squads, secties, of voertuigen eerste of tweede luitenant
•• sectie 8–12 2+ teams sergeant
groep 8–16 2+ fireteams of 1+ cel korporaal of sergeant

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki