Wikia


Een krijgsmacht is georganiseerd als een hiërarchie van militaire eenheden, dat wil zeggen: een militaire eenheid bestaat uit militaire eenheden van een lager niveau. Een militaire eenheid staat onder commando van een (onder)officier van voldoende rang.

Moderne leger-organisatie Edit

Dit is een overzicht van de organisatie van moderne legers, zoals in diverse NAVO-landen.

APP-6A Symbool Naam Aantal personen Subordinate eenheden Rang commandant
XXXXXX regio, theater of front 200,000 + 2+ legergroepen generaal of maarschalk
XXXXX legergroep 100,000 + 2+ legers generaal of maarschalk
XXXX leger 50,000-60,000+ 2+ legerkorpsen generaal
XXX legerkorps 30,000-50,000+ 2+ divisies luitenant-generaal
XX divisie 10,000–20,000 2-4 brigades of regimenten generaal-majoor
X brigade 3000–5000 2+ regiments of 3–6
bataljons
brigadegeneraal
III regiment of groep 2000–3000 2+ bataljons of afdelingen kolonel
II bataljon of afdeling 300–1000 2–6 compagnieën, eskadrons of batterijen luitenant-kolonel
I compagnie, eskadron of batterij 70–250 2–8 pelotons kapitein of majoor
••• peloton 25–60 2+ squads, secties, of voertuigen eerste of tweede luitenant
•• sectie 8–12 2+ teams sergeant
groep 8–16 2+ fireteams of 1+ cel korporaal of sergeant