Wikia


Mosterdgas (1,1-thiobis(2-chloorethaan)), is een vloeistof die als hij op de huid of in de ogen komt of wanneer de damp of nevel wordt ingeademd sterk prikkelend en blaartrekkend werkt. De huid wordt rood en bij voldoende blootstelling vormen zich na verloop van tijd blaren. Ook op de longen en de ogen heeft het een verwoestend effect. Het kan bij hogere doses blindheid en doofheid veroorzaken. Het effect van mosterdgas is niet zo zeer een dodelijke werking als wel het uitschakelen van de tegenstander.

Bij kamertemperatuur is mosterdgas een kleurloze, olieachtige vloeistof met een geur van mosterd of knoflook, maar deze geur is niet krachtig. Het kookpunt van deze vloeistof is 217 °C en het smeltpunt is 14 °C.

In de Eerste Wereldoorlog is dit middel als strijdgas gebruikt. Het was vooral gevreesd omdat het relatief gemakkelijk door de beschermende kleding van die dagen heendrong. Een andere naam voor mosterdgas is yperiet, genoemd naar de Vlaamse stad Ieper waar het gas in de Eerste Wereldoorlog voor het eerst op grote schaal werd ingezet door de Duitsers en toen talloze slachtoffers maakte.

Van mosterdgas afgeleide verbindingen worden heden ten dage nog wel gebruikt als chemotherapeuticum tegen kanker, met name leukemie

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki