Wikia


Voor een meer algemene verhandeling over regimenten, zie het artikel regiment

In Nederland kent de Koninklijke Landmacht een aantal regimenten en korpsen (niet te verwarren met Legerkorps) verdeeld over Wapens (gevechts- en gevechtssteuneenheden) en Dienstvakken (ondersteunende eenheden). Voor de Tweede Wereldoorlog hadden regimenten alleen een nummer (Met uitzondering van de regimenten Grenadiers en Jagers), in de jaren 50 van de vorige eeuw kregen de regimenten een naam (1950 en 1953). Kenmerkend voor een Nederlands regiment is dat het over een eigen Vaandel of Standaard beschikt. Een ander kenmerk is dat het regiment alleen een traditionele betekenis heeft. Anders dan in andere landen, zoals Frankrijk, worden eenheden genummerd. De verwijzing naar het regiment vindt dan plaats door achter het nummer de naam van het regiment te geven. Een voorbeeld hiervan is 42 bataljon Limburgse Jagers. Het betreft hier het 42 pantserinfanteriebataljon, dat is ingedeeld bij het Regiment Limburgse Jagers.

Zoals gezegd dient de eenheid van regiment een puur ceremoniële functie. De regimentscommandant heeft er dan ook vrijwel altijd een reguliere functie bij. Vaak zijn bepaalde functionarissen op het opleidingsinstituut van het betreffende Wapen of Dienstvak tevens regimentscommandant. Er is ook een regimentsadjudant. Het regiment draagt bij aan het zogenaamde "esprit de corps", het korpsgevoel en saamhorigheid. Hoewel er in het Verenigd Koninkrijk regimenten worden samengevoegd, beseffen wij heden ten dage steeds meer de waarde die een regiment kan hebben voor het moreel en gevoel van eenheid van militairen. Een regiment draagt vaak een rijke historie met zich mee, die soms rationeel gezien enigszins artificieel aandoet, maar daarom niet minder effectief en belangrijk is. Denk aan 45 Pantserinfanterie Bataljon die recentelijk de tradities van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland op zich heeft genomen.


De Koninklijke Landmacht kent momenteel de onderstaande regimenten. Indien aangegeven zijn het de voortzettingen van vooroorlogse nummerregimenten. De eenheden zijn verdeeld in wapens en dienstvakken. In het algemeen is een gevechtseenheid een wapen terwijl een ondersteunende eenheid door een dienstvak wordt uitgevoerd. Er zijn uitzonderingen: we kennen bijvoorbeeld het wapen der Genie en het wapen der Verbindingsdienst. Zij vallen onder de gevechtssteuneenheden.

Wapen der InfanterieEdit

Ten ruste gelegd zijn in beginjaren '90 van de 20e eeuw:

 • Regiment Infanterie Chassé : Voortzetting van het voormalige 7 RI uit Harderwijk en (vanaf 1953) het 10 RI uit Ede. De naamgever van het regiment, Generaal baron D.H. Chassé, geniet vooral bekendheid als de verdediger van de citadel van Antwerpen. Het RI Chassé begint in 1950 aanvankelijk als 'Regiment Zware Infanterie Chassé' en krijgt meteen de traditie van de antitankeenheden mee, maar wordt in 1953 al hernoemd in 'Regiment Infanterie ~'. Begin jaren 90 van de 20e eeuw wordt RI Chassé ten ruste gelegd. Het laatste bataljon van dit regiment was 43 painfbat, gelegerd te Assen (JWF-kazerne).
 • Regiment Infanterie Menno van Coehoorn : Voortzetting van het voormalige 3 RI uit Bergen op Zoom. De stad was door generaal-majoor/vestingbouwkundige Menno van Coehoorn ingericht tot vesting en lange tijd de zwaarste verdedigde stad van Europa. Tevens was MvC de ontwerper van het mortier van 13 duim (13 cm). Het RI Menno van Coehoorn begint in 1950 aanvankelijk als 'Regiment Mortieren MvC', maar wordt in 1953 al hernoemd in 'Regiment Infanterie ~'. In 1977 wordt het voormalige 4 RI uit Leiden (het 'vuile vier') ondergebracht bij RI MvC. Het laatste bataljon van dit regiment is 47 painfbat, gelegerd te Havelte (Joh. Postkazerne) dat (2008) dienst doet in Afghanistan.

Daarnaast kent het Wapen der Infanterie een tweetal Korpsen:

Wapen der CavalerieEdit

 • Regiment Huzaren van Boreel: Bewaren onder meer de tradities van de Militaire Wielrijders
 • Regiment Huzaren Prins van Oranje
 • Regiment Huzaren Van Sytzama
 • Regiment Huzaren Prins Alexander

Door reorganisatie zal het Wapen der Cavalerie in de toekomst bestaan uit een tankregiment en een verkenningsregiment. Op 29 november 2007 is het Regiment Huzaren Prins Alexander opgeheven (de standaard is 'opgelegd') en worden de tradities door het Regiment Huzaren Prins van Oranje bewaard.

Wapen der ArtillerieEdit

De artillerie kent in de huidige Nederlandse traditiebeleving geen regimentsindeling. De artillerie wordt onderscheiden in korpsen:

 • Korps Veldartillerie
 • Korps Rijdende Artillerie
 • Korps Luchtdoelartillerie

Wapen der GenieEdit

Wapen van de VerbindingsdienstEdit

Dienstvak LogistiekEdit

 • Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen
 • Regiment Geneeskundige Troepen
 • Regiment Technische Troepen
 • Korps Militaire Administratie

Externe linksEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki