Wikia


Een officier is een functionaris die de leiding en/of het toezicht heeft op ondergeschikten. De functie komt niet alleen bij de strijdkrachten voor, maar ook in de scheepvaart en bij de politie, brandweer en justitie.

Ridderorden Edit

Officier is ook een graad in een Ridderorde. De Officieren komen in rang vóór de Ridders maar na de Commandeurs.

De Officierskruisen worden gekenmerkt door een rozet op het lint en het gebruik van goud waar bij het ridderskruis veelal zilver is gebruikt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki