WikiaDiverse Onderwerpen

Krijgsmachten:


Organisaties:

Diversen:

Overige:

Vliegtuigen:

Vaartuigen:


Schepen:

Voertuigen:

Wapens:


Wapens:


Wapens

Wapens:

Tools

Most Recently Edited Pages:

Loading RSS data...


Om een nieuw artikel te schrijven. Start u pagina titel in de schrijfbox hieronder.Dit is een semibeveiligde pagina.


Smallwikipedialogo.png

Gebruik van Wikipedia
Defensieweb wiki maakt gebruik van Wikipedia. .
Het overnemen van informatie die op Defensie Web Wikibeschikbaar is, is toegestaan wanneer men zich aan bepaalde regels houdt. Zo moet men bijvoorbeeld de GNU-voorwaarden naleven.Defensieweb Wipedia is gebasseerd op wikipedia en maakt ook gebruik van de gratis software van wikipedia. Voor defensieweb geld ook dat wij geen winstbelangen hebben en ook ons eigengeschreven artikelen beschikbaar zijn voor andere wikipedia's. Defensieweb zal dan ook nooit eisen dat er een bronvermelding geplaatst wordt. Het is uiteraard wel gewenst.

.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki