Wikia


Een opperbevelhebber heeft de hoogste zeggenschap over de gezamenlijke strijdkrachten, zowel over de landmacht, de luchtmacht als over de marine. Soms wordt de term gebruikt voor degene die formeel het oppergezag heeft maar geen feitelijk leiding geeft, zoals de president van de Verenigde Staten van Amerika; soms juist voor de militair die feitelijk het hoogste bevel voert. De term kan ook relatief zijn ten opzichte van een bepaald strijdtoneel: zo was Dwight Eisenhower opperbevelhebber wat betreft de Operatie Overlord. De autoriteit die de hoogste commando's geeft, heet het opperbevel; dit bestaat in de praktijk uit een vaak zeer uitgebreide staf, die zich behalve met de directe uitvoering meestal ook bezighoudt met beleidsvorming.

In Nederland ligt het oppergezag bij de Kroon. Echter in de praktijk worden de krijgsmachten aangestuurd door generaal Peter van Uhm, de huidige Commandant der Strijdkrachten die echter nooit opperbevelhebber genoemd wordt.

Indachtig artikel 11 van de Wet Rampen en zware ongevallen heeft de burgemeester het opperbevel in geval van een ramp of een zwaar ongeval of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval deelnemen, staan onder zijn bevel. Hij laat zich bijstaan door een door hem samengestelde gemeentelijke rampenstaf.de:Oberbefehlshaberfr:Commandant no:Øverstkommanderende sv:Överbefälhavare vi:Tổng tư lệnh