Wikia


P.A.M.A.N.

Ezelsbruggetje dat wordt gebruikt voor de handelingen die moeten worden verricht in het kader van de organisatie op en rond de plaats van het ongeval vóórdat daadwerkelijk eerstehulp kan worden verleend:

  • P Persoonlijke veiligheid waarborgen


  • A Andermans veiligheid door anderen te attenderen op gevaar


  • M Markeren van de plaats van het ongeval


  • A Alarmeren van de commandant of de civiele hulpverleningsdienst(en)


  • N Noodtransport toepassen met behulp van de handgreep van Rautek

Noodzakelijke eerstehulp verlenen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki