Wikia


PSIVCAME is een acroniem voor het medisch profiel van een Belgisch militair of kandidaat militair. Dit profiel is de weergave van de evaluatie van de anatomische en functionele gegevens eigen aan een individu. De letters PSIVCAME staan voor:

  • P staat voor de algemene conditie en is tevens de samenvatting van de uitkomst van de andere cijfers.
  • S staat voor de bovenste ledematen
  • I staat voor de onderste ledematen
  • V staat voor de ogen
  • C staat eveneens voor de ogen maar in het bijzonder over de aard en de kwaliteit van de kleurwaarneming.
  • A staat voor gehoorscherpte
  • M staat voor de geestelijke capaciteiten
  • E staat voor emotionele stabiliteit

Voor elk van de factoren wordt, volgens een dalende waardeschaal van 1 tot 5, een cijfer toegekend dat overeenstemt met een van de medische evaluaties.

Een kandidaat onderofficier of officier moet ten minste een medisch profiel behalen dat er zo uitziet:

P S I V C A M E 3 3 3 3 3 2 1 2

Voor kandidaat vrijwilligers is het minimumprofiel:

P S I V C A M E 3 3 3 3 3 2 3 3

Daarnaast vereisen bepaalde functies ook een hoger medisch profiel

Voor de zeedienst wordt het PSIVCAME profiel aangevuld met get GYKO profiel.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki