Wikia


Pathfinders zijn specifiek opgeleide militairen die de taak hebben een DZ of LZ uit te zoeken en te beveiligen nog vóór de hoofdmacht vertrekt. Ze hebben als voornaamste taak de landingsplaats van de hoofdmacht uit te zoeken, af te bakenen en deze te beveiligen tijdens de landing van de hoofdtroepen.


Geschiedenis Edit

De pathfinders kennen hun oorsprong in de Tweede Wereldoorlog. Generaal James Gavin besloot tot het oprichten van de pathfinders nadat operatie Huskey, de invasie van Sicilië in 1943, desastreuze afmetingen aannam. Tijdens het droppen van parachutisten van de 504th Parachute Infantry Regiment van de 82nd Airborne Division liet de organisatie heel wat te wensen over. De dropping verliep blind, dwz dat de parachutisten “op goed geluk” werden gedropt, in de veronderstelling dat men ze op de juiste locatie dropte zonder daarover zekerheid te hebben. Vele van deze parachutisten maakten hun eerste exit onder gevechtsomstandigheden en raakten door ondermeer hevige wind uit koers, kwamen terecht in zee, verdronken of raakten verstrikt in hun lijnen. Daarop werden onder impuls van Generaal James Gavin de pathfinders opgericht die preventief werden gedropt om de dropzones te markeren en van radiobakens te voorzien.


België Edit

De ParaCommando’s van de Belgische Krijgsmacht beschikken over een peloton pathfinders. Het “peloton pathfinder” bevindt zich in het Trainingscentrum voor Parachutisten te Schaffen.

Het peloton pathfinder is vrij jong, ze werd begin 21e eeuw opgericht. Daarvoor bestonden er ook wel pathfinders maar deze waren verdeeld over alle paracommando eenheden.

De Belgische Pathfinders moeten een aantal cursussen doorlopen voordat ze effectief pathfinder zijn. Deze cursussen zijn ondermeer;

 • HA-LPC/RM-technische cursus
 • Pathfinder-taktische cursus
 • Pathfinder-module AMF
 • Cursus camouflage


Nederland Edit

Binnen de 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT), is het derde peloton van de StafStaf compagnie van het 11 Infanteriebataljon Garde Grenadiers en Jagers, het Pathfinder peloton (AASLT en Airborne). Dit peloton heeft een specifieke verkenningstaak om luchtmobiele operaties te kunnen voorbereiden en ondersteunen. De STST Cie steunt de Brigadestaf in haar Vredesbedrijfsvoering en is daarnaast verantwoordelijk voor het onderhouden van de basis militaire vaardigheden van personeel van de Brigadestaf.

De grondcomponent van 11 Air Manoeuvre Brigade kan dus over een pathfinder peloton beschikken. Het principe is overgenomen naar het voorbeeld van 16 (GBR) Air Assault Brigade én 101 Airborne Division (USA).

De pathfinder is een ‘verkenner+’ die deel uitmaakt van het Brigade Recce Detachment (BRD). De gespecialiseerde verkenner kan zowel airborne (parachute) als heliborne (fast-roping) worden ingezet, maar in beginsel in teams op brigadeniveau. De meest vanzelfsprekende inzet van de pathfinders is in een diepe operatie, met name air assault. Het is de taakstelling zo risicoloos mogelijk pax en/of cargo van de hoofdmacht op het grid te laten droppen of uitstijgen.

Het BRD is een deels voor de gelegenheid geformeerde eenheid die direct onder bevel staat van de brigadecommandant. Het BRD is samengesteld uit de verkenners van de infanteriebataljons luchtmobiel én de pathfinders. De pathfinder zélf is deels instructeur bij de Heli Instructie Groep (HIG) van de School Grond Lucht Samenwerking (SGLS), deels paraatgesteld als BRD-pathfinder. Indien nodig kan een team pathfinders worden aangevuld met forward air controllers (FAC’ers), schutters-lange-afstand (SLA’s) en andere ter zake doende functionaliteiten.

Voorafgaand aan inzet wordt benodigde verkenningscapaciteit gecentraliseerd voor een zgn. ‘advance force operation’; in de regel vindt deze 24 à 48 uur voorafgaande aan de inzet van de hoofdmacht plaats, maar kan – afhankelijk van de dreiging – evengoed net vóór de landing plaatsvinden. Eigen verkenningscapaciteit op brigadeniveau in de vorm van de BRD of teams is noodzakelijk om een complete situational awareness van het inzetgebied te krijgen. De door pathfinders verzamelde inlichtingen zijn vitaal om het operationeel besluitvormingsproces (OBP) binnen de brigadecommandopost of Joint Command Post (JCP) positief te beïnvloeden.

De taken van de NLD pathfinder:

 • Dirigeren de eerste troepen na landing op de LZ’s naar de chalkverzamelpunten
 • Houden de LZ’s in het gebied van de komende actie onder waarneming (eyes on target) vanuit uitgebrachte observatieposten (OP’s), opdat de in te zetten hoofdmacht (main force) niet wordt gecompromitteerd
 • In kaart brengen van onverkend gebied met een ‘area search’
 • Inrichten van heli landing sites (HLS)
 • Uitvoeren van specifieke doelverkenningen (pathfinding missions)
 • Verkennen van alternatieve LZ’s
 • Verkennen van gebieden voor de inrichting van een staging area (SA) dan wel forward operating base (FOB) en forward arming and refuelling point (FARP) in het kader van air mechanised optreden
 • Verkennen van geschikte, al dan niet pre-planned (te voren bepaalde), landingzones (LZ’s) met de beste naderings- naar én derouteringsroutes uit vijandelijk gebied
 • Voorzien de moedereenheid steeds van real-time informatie over de LZ’s: zowel sterkte én locatie van de vijand als uit te schakelen luchtafweergeschut (Triple A) hebben eerste prioriteit

Pathfinders kunnen ook, vanwege hun bescheiden aantal, beperkte offensieve acties uitvoeren ter ondersteuning van de komst van de hoofdmacht, waarna exfiltratie zal volgen.

Pathfinders dragen als funktie/ bekwaamheidsonderscheidingsteken de ‘gevleugelde toorts’.

Bronnen Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki