Wikia


Het Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, meestal het Genève Protocol genoemd, is een verdrag dat is bedoeld om het gebruik van chemische en biologische wapens te verbieden. Het werd op 17 juni 1925 te Genève getekend, en werd op 7 september 1929 bekrachtigd.

Het verdrag verbiedt het gebruik van chemische wapens en biologische wapens, maar heeft niets te zeggen over de productie, opslag of verhandeling ervan. Het werd in 1972 aangevuld met de Biologische Wapensconventie. Dit verdrag verbiedt ook het gebruik van verarmd uranium

Het moet niet verward worden met de Conventies van Genève, die gaan over de behandeling van krijgsgevangenen en burgers in oorlogstijd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki