Wikia


RAV AIR BADGE

badge van Rav Air

Het peloton Ravitaillement par Air of kortweg Rav Air (ook wel RAV-AIR) is het peloton luchtbevoorrading van de Belgische Krijgsmacht en heeft het TrainingsCentrum voor Parachutisten te Schaffen als thuisbasis.

Taken Edit

Zoals Despatchers instaan voor het droppen van militair personeel, zo staat het peloton Rav Air in voor het conditioneren en droppen van materieel. Dit kan gaan van het droppen van één of meer Iltis-jeeps tot het droppen van voedselpakketten zonder parachute op zéér lage hoogte door middel van VLAGES, een droptechniek die het Pl Rav Air in 1973 in samenwerking met de 15e Wing Luchttransport ontwikkelde.


BEL RAV AIR

patch van Rav Air

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki