Wikia


Een regiment is een militaire eenheid. In vele legers is het regiment de administratieve organisatie die de tradities van een eenheid bewaart. Een regiment kan bestaan uit één of meer bataljons. Het regiment bestaat van oudsher uit gevechtseenheden van dezelfde aard (infanterie, cavalerie, etc.) met enkele ondersteunende eenheden. Een regiment staat onder leiding van een kolonel.

Regimenten ontstonden midden 17e eeuw met de opkomst van vaste beroepslegers in plaats van legers van losse huurlingen. In Nederland is met de oprichting van de Koninklijke Landmacht in eerste instantie voorbij gegaan aan de naam regiment. Gelijkvormige eenheden werden tot in de jaren '40 van de 19e eeuw aangeduid met afdelingen. Dit wijzigde in de naam regiment, met uitzondering van de artillerie. Zij benut (tot heden) de naam afdeling voor een eenheid vergelijkbaar met een bataljon.

Het Britse leger is gebaseerd op een sterke regimentstraditie, waarbij veel belang wordt gehecht aan de geschiedenis en de tradities die bij dat regiment horen. Het oudste infanterieregiment in het Britse leger is The Royal Scots, in het Nederlandse leger is dat het Regiment Infanterie Johan Willem Friso (oprichting 1577).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki