Wikia


300px-Recovery position
Stabiele zijligging is een Eerste hulp techniek die wordt gebruikt bij bewusteloze slachtoffers die nog ademen.

Bij iedere bewusteloos slachtoffer is de luchtweg bedreigd doordat de tong in de keelholte kan zakken. Bovendien is er een risico dat inhoud uit de maag in de luchtwegen en longen terechtkomen. Bedoeling van de techniek stabiele zijligging is dan ook

enerzijds het vrijwaren van een vrije luchtweg en anderzijds het brengen van het slachtoffer in een veilige en stabiele houding. De techniek is dermate eenvoudig dat iedereen deze letterlijk bij iedereen kan toepassen, lichaamslengte of gewicht spelen helemaal geen rol. Op zwangere vrouwen na is het ook niet van belang of een slachtoffer op de linker of rechter zij ligt. Zwangere vrouwen worden in linker zijlig gelegd.

Indien mogelijk is het ook beter slachtoffers met vermoeden van wervelletsel niet in stabiele zijligging te brengen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki