Wikia


Tweede luitenant is bij de landmacht en de luchtmacht een militaire rang. Bij de Koninklijke Marine heet de met tweede luitenant overeenkomende rang Luitenant ter zee der 3e klasse.

Een tweede luitenant is een officier. Het is het equivalent van de Onderluitenant bij de Belgische krijgsmacht.


Rangonderscheidingstekens bij de Nederlandse KrijgsmachtEdit

Koninklijke marine Koninklijke Landmacht Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Marechaussee
Luitenant ter zee der 3e klasse
Mijnheer/Mevrouw
(bij het Korps Mariniers: Tweede-Luitenant)
50px Tweede-Luitenant
Luitenant
50px Tweede-Luitenant 50px Tweede Luitenant 50px

Officiersrangen (van hoog naar laag)Edit

Zie ookEdit

de:Unterleutnantes:Teniente fi:Vänrikki fr:Sous-Lieutenant no:Fenrik pl:Podporucznik sl:Poročnik

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki